ABOUT THE FOUNDATION

Responsible Gaming Foundation is an organisation that operates for public benefit, established at the beginning of 2015. It is the successor of the goals and activities of the Responsible Gaming Initiative from 2008, created on the idea of the Association of the Gaming Industry in Bulgaria (AGIB). The Foundation actively advocates and promotes the principles of socio-responsible policies and practices in the industry.

Виж повече

MISSION AND GOALS

Информиране на Обществеността

Превенция чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост.

Предпазване на младите хора

Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от риск за развитие на хазартна зависимост.

Взаимодействие с психолози

Изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги.

Предстоящи / Минали събития