Гейминг пристрастяване

Дигитализацията променя поведението и навиците на съвременните хора, като засяга техните хобита, както и начините, по които могат да прекарват свободното си време. И тук възниква въпросът дали може да се прекали с хоби, което е свързано с онлайн активности като, например, видео игрите? В кой момент това се превръща в зависимост?
Проучванията в тази посока все още са в начален етап, но Световната здравна организация вече идентифицира проблема и през 2018 г. добави „гейминг пристрастяване“ в медицинския си справочник – International Classification of Diseases.

Гейминг пристрастяване: То се характеризира с нарушен контрол върху желанието за игра, при него играенето на видео игри се поставя като приоритет пред други дейности и пристрастеният е склонен да продължи играта, въпреки негативните ѝ последици. Вече се обръща внимание върху потенциалните вреди, свързани с прекомерната игра чрез детайлни изследвания по въпроса.

Виж повече