Хазартна зависимост – същност и особености“

Хазартна зависимост или зависимост от хазарта наричаме поведение, водещо до сериозни проблеми в психологически, социален и

Зависимост от хазарта 1
Зависимост от хазарта 1 – Ние ще Ви помогнем

финансов аспект. Поведение, до което може да се стигне, ако човек не прилага разумен подход в рамките на своето участие в хазартни игри. С течение на времето обикновено една хазартна зависимост се задълбочава и започва да диктува изцяло живота на човека. В резултат на развитата хазартна зависимост забавлението се превръща в навик и компулсивна нужда от залагане, а изграденият имидж, взаимоотношенията с околните и финансовата стабилност на човека постепенно се сриват.

Важно е да се отбележи, че зависимост от хазарта е нещо съвсем различно от социалния хазарт, при който човек се забавлява, но и прави разумни ограничения по отношение на времето и парите, отделяни за тази дейност. Зависимост от хазарта е нещо съвсем различно и от професионалния хазарт, в който участниците играят при ограничен риск и спазват строга дисциплина във връзка със своето поведение. Ако се стигне до хазартна зависимост, непозволяваща на човек да се контролира и водеща до саморазрушително поведение, трябва веднага да се потърси помощ от специалист. За да осъзнаете възможно най-бързо какво ви се случва и да можете да вземете необходимите мерки за

защита, е хубаво да сте наясно кои са първите признаци за хазартна зависимост. В следващите редове ще поговорим именно за тях.

Кои са първите признаци за зависимост от хазарта?

Ето някои от най-важните и често срещани първи признаци за хазартна зависимост:

 • първите признаци за зависимост от хазарта: желание да играете все повече и повече – желанието да играете все повече и повече е сред първите признаци, говорещи за
  Зависимост от хазарта 2
  Зависимост от хазарта 2 – Ние ще Ви помогнем

  развитието на зависимост от хазарта. При загуба продължавате играта в отчаяни опити да я компенсирате, а при победа ви се струва, че ще печелите безкрайно. Подобно поведение означава, че вече навлизате в рисковата зона и трябва да спрете веднага, за да не се стигне до сериозна хазартна зависимост.

 • първите признаци за зависимост от хазарта: трудно ви е да стоите далеч от играта – или казано с други думи, дори когато си обещаете да не играете отново, ви е трудно да спрете. Това вероятно означава, че вече е налице зависимост от хазарта и е препоръчително да се потърси съвет и подкрепа от специалист.
 • първите признаци за зависимост от хазарта: възникване на финансови затруднения и на задължения – при навлизане в по-тежка фаза на хазартна зависимост се стига до възникване на финансови затруднения за човека. Финансови затруднения, които се дължат на това, че за игра се харчат повече средства, отколкото той може да си позволи. Възможно е дори да се
  Зависимост от хазарта 3
  Зависимост от хазарта 3 – Ние ще Ви помогнем

  натрупат и задължения, ако човек започне да взема кредити или пък пари назаем от приятели, за да има налични средства за игра. При подобни случаи на зависимост от хазарта няма никакво време за губене – трябва да се потърси професионална помощ, при това в максимално кратки срокове.

 • първите признаци за зависимост от хазарта: играта измества всички останали дейности и занимания – при по-тежките фази на хазартна зависимост играта постепенно започва да измества всички останали дейности и занимания, които до този момент са били важни в ежедневието на човека. Той започва да играе онлайн дори в рамките на своя работен ден, опитвайки се да спечели повече или пък да компенсира загубите, които е претърпял предишната вечер. Както и да губи желание да практикува хобитата и заниманията, които доскоро са му доставяли удоволствие – вече всичко е подчинено на хазарта. Професионална помощ от добър специалист в повечето случаи е единственият начин за справяне с толкова тежка форма на зависимост от хазарта.

Хазартна зависимост – значението на това да бъде осъзната възможно най-рано

Хазартна зависимост 1
Хазартна зависимост 1 – Не сте сами

Както вече отбелязахме по-горе в текста, от голямо значение е възникналата зависимост от хазарта да бъде осъзната възможно най-рано. Вземането на навременни мерки, включително търсене на професионална помощ, ще помогне да се намалят до минимум последствията от подобна хазартна зависимост в житейски, социален и финансов аспект. Затова е хубаво хората, играещи хазарт, а и техните близки, да са добре информирани за първите признаци за зависимост от хазарта. Четете специализирани материали по темата и търсете мненията на утвърдени професионалисти, помагащи на хората да се справят с хазартна зависимост.

Какво трябва да се направи при осъзнаване на хазартна зависимост?

При осъзнаване на зависимост от хазарта винаги най-добрият вариант е да се потърси професионална помощ и подкрепа. Разбира се, при по-леки форми на хазартна зависимост е възможно човек да се справи и сам, със силна воля и дисциплина, и постоянна подкрепа от най-близките хора. Но все пак е препоръчително винаги да бъде под ръка телефон за връзка със специалист, тъй като

Хазартна зависимост 2
Хазартна зависимост 2 – Не сте сами

не се знае в кой момент може да настъпи по-сериозна криза. Вече при тежки форми на зависимост от хазарта, при които се е стигнало до финансови затруднения и дори натрупване на задължения, човек не бива да губи никакво време. Навременната подкрепа от специалист в подобни случаи е от ключово значение за справяне с проблема и за измъкване от спиралата на

саморазрушение.

Фондация „Отговорна игра“ – свържете се с нас при проблеми със зависимост от хазарта

„Отговорна игра“ е фондация, която е единствената по рода си в нашата страна. Тя има за цел да насърчи отговорната игра, както и да помогне на хора, имащи проблеми с хазартна зависимост. В случай, че и вие сте попаднали в опасната спирала, не се колебайте да се свържете с екипа на Фондация „Отговорна игра“. Ще ви изслушаме внимателно, ще ви окажем необходимата подкрепа и ще ви насочим към специалисти, които биха ви помогнали да преодолеете своята зависимост от хазарта и да се върнете към нормалния си ритъм на живот.

 

Хазартна зависимост – същност и особености

Кои са първите признаци за зависимост от хазарта?

Хазартна зависимост – значението на това да бъде осъзната възможно най-рано

Какво трябва да се направи при осъзнаване на хазартна зависимост?

Фондация „Отговорна игра“ – свържете се с нас при проблеми със зависимост от хазарта