ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

Хазартната зависимост описва поведение, което води до психологически, социални и финансови проблеми от сериозен характер. Някои хора използват играта, за да „избягат“ от проблемите и напрежението на ежедневието – работа, семейни неприятности, самота, напрегнатост, скука. Ако не се прилага разумен подход при играта обаче, това „бягство“ може да доведе до развитие на поведенческо отклонение – хазартна зависимост. 

Всяка зависимост е разрушителна – с течение на времето тя може да се задълбочава до водещ поведенчески механизъм и в резултат – да започне да диктува интересите на личността и да подчини целия ѝ живот, в крайната си форма. Когато забавлението се превърне в компулсивна нужда от залагане и навик, говорим за болестно състояние, което разрушава взаимоотношенията и може да доведе до финансова разруха и личностен крах. 

Виж повече