Превенция

Всеки човек решава сам дали и кога да играе. Повечето хора контролират времето, което прекарват в игра, и парите, с които играят – за тях това е развлечение и отмора. Те осъзнават, че има вероятност да загубят и не залагат по-големи суми, отколкото могат да си позволят да загубят. Това показва разумен подход при игра. Някои от играещите обаче изпитват затруднения да прилагат този подход, което може да доведе до големи рискове като личностни и финансови трудности, семейни проблеми, алиенация и др. Ето защо Фондация „Отговорна игра“ чрез своята програма за превенция и съдействие информира потребителите как да играят разумно и предоставя полезни съвети и навременна подкрепа на тези, които търсят помощ.

Потенциални рискове

Подобно на много други занимания, забавлението от играта е възможно да се развие в поведенческо отклонение, което да доведе до пристрастяване. Ето и някои от сигналите, които могат да ви помогнат да определите каква роля изпълнява играта в живота ви – дали наистина само на забавление, или има и втори план:

Иска ми се да играя все повече и повече, особено след като загубя;

Струва ми се, че когато започна да печеля, това ще продължи вечно;

Трудно ми е да спра, дори когато си обещая да не играя отново;

Имам финансови затруднения, защото харча от спестените за друго пари, за да играя;

Играя в работно време (пред компютъра), като се опитвам да си възвърна загубите и/или да спечеля повече;

Всяко друго занимание или хоби, които обичайно са ми забавни, започват да се превръщат в нежелано задължение.