homepage

За Нас

Създаване

Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година.

Мисия

Фондация „Отговорна игра“ възобнови своята дейност с увеличен екип и ревизирана концепция  след предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията.  

Отговорна игра

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РЕГУЛАЦИИ

Основен нормативен акт, регулиращ дейността на организаторите и производителите в игралната индустрия, е Законът за Хазарта (ЗХ).  

ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

Хазартната зависимост описва поведение, което води до психологически, социални и финансови проблеми от сериозен характер.  

Последни новини

Използване на AI за ограничаване на девиантното пристрастяването към хазарта: иновативни решения за отговорна игра

Въведение:През последните години хазартната индустрия бележи растеж, подхранван от напредъка в технологиите и широкото разпространение на платформи за онлайн хазарт. Въпреки това винаги съществува риск от пристрастяване към хазарта и неговите негативни ефекти върху хората и обществото. В отговор на тези предизвикателства, използването на изкуствен интелект (AI) се очертава като мощен инструмент за предотвратяване на … Continue reading Използване на AI за ограничаване на девиантното пристрастяването към хазарта: иновативни решения за отговорна игра

Щатът Флорида прие закон, ограничаващ ползването на социалните мрежи от лица под 16 години

Губернаторът на Флорида Рон Десантис днес подписа закон, който забранява на деца на възраст под 14 години да ползват социалните мрежи и изисква от 14- и 15-годишните да получат разрешение от родителите. Според поддръжниците ѝ, мярката ще защити децата от онлайн рискове за психичното им здраве. Според новите правила, които ще са в сила от … Continue reading Щатът Флорида прие закон, ограничаващ ползването на социалните мрежи от лица под 16 години

Връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи

През последните години дискусиите около хазартното поведение стават все по-нюансирани, признавайки взаимодействието между социално-демографските фактори и индивидуалния опит от игровото преживяване. Изследвайки този сложен феномен от различен тип обуславящи го фактори, от решаващо значение е да проучим как към хазарта може да се подходи отговорно, особено по отношение на икономически уязвимите групи от населението. Разкриване … Continue reading Връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи

Партньори