homepage

За Нас

Създаване

Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година.

Мисия

Посредством целенасочени действия и широк набор от инициативи, ние се ангажираме с превенцията на неблагоприятните последици от прекомерната игра или дигиталната ангажираност във всичките й измерения.

Отговорна игра

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РЕГУЛАЦИИ

Основен нормативен акт, регулиращ дейността на организаторите и производителите в игралната индустрия, е Законът за Хазарта (ЗХ).  

ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

Хазартната зависимост описва поведение, което води до психологически, социални и финансови проблеми от сериозен характер.  

Последни новини

Как мозъкът ни заблуждава – когнитивни пристрастявания и хазартът

Игрите и пристрастяването към хазарта са сложни явления, повлияни от различни психологически фактори. Даниел Канеман и Амос Тверски, пионери в областта на поведенческата икономика, са проучили подробно как когнитивните пристрастявания влияят върху вземането на решения от човека. Тяхната работа предоставя важна информация защо хората могат да развият пристрастяващо поведение в игрите и хазарта. Тази статия … Continue reading Как мозъкът ни заблуждава – когнитивни пристрастявания и хазартът

EGBA обяви датите за тазгодишната Европейска седмица за отговорна игра

Европейската игрална и бетинг асоциация (EGBA) обяви датите за тазгодишната Европейска седмица за отговорна игра, която ще се проведе от 18 до 24 ноември 2024 г. Европейска седмица за отговорна игра е ежегодно събитие за повишаване на осведомеността относно безопасния хазарт в Европа. Организирана от EGBA, инициативата служи като платформа за насърчаване на дискусии относно … Continue reading EGBA обяви датите за тазгодишната Европейска седмица за отговорна игра

Взаимозависимост между употребата на вредни субстанции и поведенческите зависимости

Пристрастяването е многостранен феномен, който обхваща както зависимости от вещества (алкохол, наркотици, цигари), така и поведенчески зависимости (онлайн и игри). Разбирането на взаимовръзките между тези различни форми на пристрастяване е от решаващо значение за разработването на ефективни стратегии за превенция и лечение. Преодоляването на субстанциалните зависимости ще намали значително риска от онлайн и игрови пристрастявания … Continue reading Взаимозависимост между употребата на вредни субстанции и поведенческите зависимости

Партньори