homepage

За Нас

Създаване

Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година.

Мисия

Фондация „Отговорна игра“ възобнови своята дейност с увеличен екип и ревизирана концепция  след предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията.  

Отговорна игра

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РЕГУЛАЦИИ

Основен нормативен акт, регулиращ дейността на организаторите и производителите в игралната индустрия, е Законът за Хазарта (ЗХ).  

ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

Хазартната зависимост описва поведение, което води до психологически, социални и финансови проблеми от сериозен характер.  

Последни новини

Връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи

През последните години дискусиите около хазартното поведение стават все по-нюансирани, признавайки взаимодействието между социално-демографските фактори и индивидуалния опит от игровото преживяване. Изследвайки този сложен феномен от различен тип обуславящи го фактори, от решаващо значение е да проучим как към хазарта може да се подходи отговорно, особено по отношение на икономически уязвимите групи от населението. Разкриване … Continue reading Връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи

Емоционалната интелигентност като ключ за превенция на поведенчески зависимости

Вяра Ганчева Дa се гневи е присъщо на всеки и е лесно, както и да дава пари и да прахосва средствата си, но не на всекиго е присъщо – нито пък е лесно – да знае за какво, колко, кога, заради кого и как трябва да го прави.Аристотел Емоционалната интелигентност (ЕИ) е ключов фактор за … Continue reading Емоционалната интелигентност като ключ за превенция на поведенчески зависимости

Рекордно финансиране за превенция на хазартна зависимост в Норвегия

Норвежкото правителство отпуска рекордно високи средства за изследвания, превенция и лечение на хора с хазартна зависимост за 2024 година. Министерството на културата и равенството обяви, че ще бъдат отпуснати 32 милиона норвежки крони (2,43 милиона британски лири), които ще бъдат предназначени за изследванията относно превенцията и справянето с вредата от хазарта. Мерките са финансирани чрез … Continue reading Рекордно финансиране за превенция на хазартна зависимост в Норвегия

Партньори