ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РЕГУЛАЦИИ

Основен нормативен акт, регулиращ дейността на организаторите и производителите в игралната индустрия, е Законът за Хазарта (ЗХ). В него са заложени принципите и задълженията на организаторите по отношение на отговорната игра у нас. Налагат се ограничения относно рекламата на хазартни игри с цел изключване на малолетни и непълнолетни лица от аудиторията.

Виж повече

Как играта да остане само забавление?

 Ето как:

  • Преди да започнете игра се информирайте за правилата на играта.
  • Преди да започнете да играете си определете бюджет и го спазвайте. Не взимайте пари назаем.
  • Преди да започнете игра си определете време за това и се придържайте към определеното.
  • Почивайте често.
  • Не преследвайте загубите. Приемете ги като такса, която се заплаща за предоставеното развлечение.
  • Спрете играта, когато изиграете определения бюджет или когато решите, че сте спечелили.

Потенциални рискове

Подобно на много други занимания, забавлението от играта е възможно да се развие в поведенческо отклонение, което да доведе до пристрастяване. Ето и някои от сигналите, които могат да ви помогнат да определите каква роля изпълнява играта в живота ви – дали наистина само на забавление, или има и втори план:

Иска ми се да играя все повече и повече, особено след като загубя;

Струва ми се, че когато започна да печеля, това ще продължи вечно;

Трудно ми е да спра, дори когато си обещая да не играя отново;

Имам финансови затруднения, защото харча от спестените за друго пари, за да играя;

Играя в работно време (пред компютъра), като се опитвам да си възвърна загубите и/или да спечеля повече;

Всяко друго занимание или хоби, които обичайно са ми забавни, започват да се превръщат в нежелано задължение.