Кариери

Доброволческа програма към инициативата „Месец на Отговорната игра“

Фондация „Отговорна игра“ е единствената по рода си организация в обществена полза в България за превенция на хазартна зависимост, основата през 2015 г. Тя е наследник на целите и дейностите по инициативата „Отговорна игра” от 2008 година, възникнала по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), понастоящем Асоциация на игралната индустрия в България (АИИБ).

Фондация „Отговорна игра“ стартира инициатива „Месец на Отговорната игра“, която ще се проведе през октомври 2023 г. Това е инициатива за насърчаване на разумните залози и отговорното поведение при игри на късмета. Нашата основна цел е да повишим хазартната култура на гражданите, чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост.

Виж повече

Стаж във Фондация „Отговорна игра“

За организацията

Фондация „Отговорна игра“ е единствената по рода си организация в обществена полза в България за превенция на хазартна зависимост. Основните ни цели и задачи са:

  • информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост;
  • изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги;
  • промотиране на социално-отговорни политики и практики сред огранизаторите на игри и провеждане на отговорна реклама и маркетинг в индустрията;
  • повишаване на игралната култура на гражданите.
Виж повече