Онлайн зависимости

Доц. д-р Мариана Тодорова


Онлайн зависимостта, известна още като интернет зависимост, може да се класифицира като поведенческо разстройство, характеризиращо се с прекомерна и натрапчива употреба на интернет и цифрови устройства. То може да има дълбоко въздействие върху живота на хората, засягайки тяхното физическо, психическо и социално благосъстояние.

Какви са причините и причините за интернет/онлайн пристрастяването:

Виж повече