Тест – хазартна зависимост

Тест – хазартна зависимост: Защо е необходим

Тест – хазартна зависимост 1
Тест – хазартна зависимост 1 – Провери при нас

Всеки потребител, който обича хазартните игри като забавление, но в даден момент се увлече прекалено по тях и има съмнения за развита хазартна зависимост, трябва да знае как да си направи тест. Хазартна зависимост представлява поведение, което по своята същност е саморазрушително за човека и води до редица психологически, социални и финансови проблеми. Без правенето на удачен тест, хазартна зависимост няма как да се осъзнае. А без осъзнаването й от човека няма как и да се предприемат необходимите мерки за справяне с нея. В следващите редове ще ви представим накратко най-важното, което трябва да знаете по темата „Тест – хазартна зависимост“.

Тест – хазартна зависимост: Кои признаци се гледат?

Когато става въпрос за темата „Тест – хазартна зависимост“, е важно потребителят да знае кои признаци говорят за развитието на хазартна зависимост. По този начин той сам ще може да си направи своеобразен тест. Хазартна зависимост е налице при следните признаци:

  • тест – хазартна зависимост: потребителят иска да играе все повече и
    Тест – хазартна зависимост 2
    Тест – хазартна зависимост 2 – Провери при нас

    повече – един базов признак, който е показателен при всеки тест. Хазартна зависимост означава потребителят да иска да играе все повече и повече. Това важи в особена степен след загуба, когато потребителят изпитва неудържим стремеж да продължи играта, за да компенсира своите загуби. А в случай, че започне да печели, той има усещането, че победите ще продължат вечно. При проверка за подобен признак по време на своеобразен тест, хазартна зависимост е доста лесна за откриване.

  • тест – хазартна зависимост: трудно му е да спре – изпитването на трудности с това да спрете, дори когато сте си обещали да не играете отново, е дори още по-показателно по отношение на правения за хазартна зависимост тест. Хазартна зависимост, която вече е достигнала в доста по-сериозна фаза, показва този признак. Ако трябва да сме още по-конкретни по отношение на резултатите от извършвания тест, хазартна зависимост със сигурност е налице в случаите, при които човек се сблъсква с финансови затруднения, защото харчи от спестените за друго пари, за да може да продължи да играе.
  • тест – хазартна зависимост: хазартът постепенно завладява напълно неговото ежедневие – в случай, че трябва да посочим още един ярък признак, който да се открои при тест, хазартна зависимост несъмнено е налице когато хазартът постепенно завладява напълно ежедневието на човека. Ако например дори през работно време играете онлайн, за да си възвърнете загубите или да спечелите повече, са напълно ясни резултатите от съответния тест. Хазартна зависимост се нарича и състоянието, при което човек губи интерес към всички досегашни хобита и любими занимания, и изпитва вълнение само и единствено когато играе.

Тест – хазартна зависимост: Какво да правите, след като хазартната зависимост е вече установена?

Тест – хазартна зависимост 3
Тест – хазартна зависимост 3 – Провери при нас

След като посредством направения тест хазартна зависимост е вече установена, трябва да вземете спешни мерки за справяне с проблемното състояние. А именно да потърсите помощ от добри специалисти – психолози. Това важи в особена степен ако установената чрез направения тест хазартна зависимост е в по-тежка форма – тоест вече сте започнали да изпитвате финансови затруднения и дори да трупате дългове заради непрекъснатите игри. Надеждните специалисти ще ви помогнат да се справите с установената посредством въпросния тест хазартна зависимост и да се върнете към нормалния си ритъм на живот.

Тест – хазартна зависимост: Кога да потърсите помощ?

Тест – хазартна зависимост 4
Тест – хазартна зависимост 4 – Провери при нас

Веднага след като сте сигурни в резултатите от направения тест. Хазартна

зависимост е нещо, с което шега не бива. Колкото повече отлагате вземането на мерки за справяне с установената посредством съответния тест хазартна зависимост, толкова по-тежки могат да са последствията за вас. Последствия, свързани със загуба на финансови средства, с попадане в дългова спирала, както и със срив във взаимоотношенията ви с околните. Така че след установена с тест хазартна зависимост реагирайте незабавно и в най-кратки срокове започнете работа със специалист или посещение на подходяща терапия.

Тест – хазартна зависимост: Кои от споменатите по-горе признаци са най-сериозни?

Тест – хазартна зависимост 5
Тест – хазартна зависимост 5 – Провери при нас

Всеки от посочените по-горе признаци по темата „Тест – хазартна зависимост“ е сигурен знак за установена посредством тест хазартна зависимост – това се отнася както за желанието да се играе все повече и повече, така и за

трудностите със спирането на играта и постепенното завладяване на ежедневието на човека от хазарта. Разбира се, трябва да се има предвид и кой точно признак по темата „Тест – хазартна зависимост“ сте установили вследствие направения от вас тест. Хазартна зависимост, която се ограничава само до желание да се играе повече и повече, все още е сравнително лека и може да бъде преодоляна със силна воля, подкрепа от близките хора и малко съвети от специалист. При установена посредством тест хазартна зависимост в по-тежка форма обаче, която включва финансови затруднения и натрупани дългове, трябва веднага да се започне редовно посещение на специализирана терапия.

Тест – хазартна зависимост: С какво ще ви помогне Фондация „Отговорна игра“?

Фондация „Отговорна игра“ е единствената по рода си фондация в България, чиято дейност е насочена към насърчаване на отговорната игра и оказване на подкрепа при проблеми със зависимост от хазарта. Ние ще ви дадем необходимата информация за признаците, които да следите по темата „Тест – хазартна зависимост“, за да можете сами да си направите тест. Хазартна зависимост е състояние, което си има точно определени черти на поведението и ако ги знаете, е трудно да се объркате.

След като откриете нужната информация по темата „Тест – хазартна зависимост“ в материалите, предоставени ви от Фондация „Отговорна игра“, и бъде установена чрез тест хазартна зависимост, ви съветваме веднага да се свържете с екипа ни. Ние ще ви насочим към най-добрите специалисти – психолози, които имат богат опит в работата със страдащи от подобна зависимост хора. Тези специалисти – психолози ще ви помогнат да се справите с проблема и да си върнете живота, който пристрастеността към хазарта ви е отнела.

 

Тест – хазартна зависимост: Защо е необходим

Тест – хазартна зависимост: Кои признаци се гледат?

Тест – хазартна зависимост: Какво да правите, след като хазартната зависимост е вече установена?

Тест – хазартна зависимост: Кога да потърсите помощ?

Тест – хазартна зависимост: Кои от споменатите по-горе признаци са най-сериозни?

Тест – хазартна зависимост: С какво ще ви помогне Фондация „Отговорна игра“?