г-жа Милена Цанкарска

изпълнителен директор

Милена Цанкарска е завършила Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, степен „Магистър икономист“. В периода 1997–2008 г. заема различни позиции като мениджър „Маркетинг и реклама“ в компании от различни сектори. От 2008 г. работи в игралната индустрия и се занимава с организацията на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция на игралната и развлекателната индустрия (EEGS). От юни 2020 г. поема ново предизвикателство изцяло в онлайн гейминга като мениджър „Бизнес развитие“ в „CиТи Интерактив“, тогава част от групата компании на „Си Ти Гейминг“, а от 2021 г. е и бранд амбасадор на BEGE – изложението, което заедно с конференцията EEGS се реализира под егидата на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ).

Милена Цанкарска е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фондация „Отговорна игра“ от 2018 г., а от 2015 г. активно участва в одобрения за финансиране от Държавна Комисия по Хазарта проект „Отговорна игра“ с № Н-19/30.10.2015 г., по дейност „Превенция и лечение на хазартна зависимост“.