ДРУГИ ПАРТНЬОРСТВА

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия ( БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. През 2022 г. БТАПОИИ  беше преименувана в Асоциация на игралната индустрия в България /АИИБ/.

София, ул. Алабин No.34

Е-mail:  pr@btagi.org