Вяра Ганчева

Дa се гневи е присъщо на всеки и е лесно, както и да дава пари и да прахосва средствата си, но не на всекиго е присъщо – нито пък е лесно – да знае за какво, колко, кога, заради кого и как трябва да го прави.
Аристотел

Емоционалната интелигентност (ЕИ) е ключов фактор за развитие на здрави поведенчески модели и може да играе значителна роля в превенцията на зависимости.


ЕИ включва способността на индивида да разпознава, разбира, управлява и изразява своите собствени емоции, както и да разбира и влияе на емоциите на другите. Това е особено важно в контекста на зависимости, където емоционалните проблеми често са както причина, така и следствие от зависимостта.

Как развитието на емоционалната интелигентност може да бъде полезно за преодоляване на зависимости?

 • Самоосъзнаване: Един от ключовите аспекти на ЕИ е самоосъзнаването. Разбирането на собствените емоции и тяхното въздействие върху поведението е важна стъпка към превенцията на нездравословни поведенчески модели, като зависимости.
 • Саморегулация: Способността за управление на емоциите е жизненоважна за предотвратяване на импулсивни и потенциално вредни поведения. Това включва умението да се отлага задоволяването на потребностите и да се отреагира на емоционалните състояния по здравословен начин.
 • Социални умения: ЕИ също включва развитие на ефективни комуникативни умения и способността да се взаимодейства позитивно с другите. Това помага на индивидите да изграждат подкрепящи социални мрежи, които са критични за превенцията на зависимости.
 • Емпатия: Способността за разбиране и споделяне на чувствата на другите е важна за развитие на силни междуличностни връзки. Тези връзки осигуряват емоционална подкрепа и помагат на индивидите да избегнат изолацията, която често съпътства зависимостите.
 • Разрешаване на конфликти: ЕИ включва умения за разрешаване на конфликти, които са важни за предотвратяване на стреса и напрежението, които могат да влошат или да предизвикат поведенчески зависимости.
 • Стрес управление: Важен компонент на ЕИ е способността да се справяме със стреса. Уменията за управление на стреса могат да намалят вероятността от обръщане към вредни поведенчески модели като средство за борба с него.
 • Самомотивация: ЕИ също включва способността за самомотивация и установяване на цели, което помага на индивидите да поддържат фокус върху здравословни и продуктивни дейности, вместо да прибягват към зависимости.
 • Осъзнатост (Mindfulness): Практикуването на осъзнатост помага на индивидите да обработват своите емоции по-здравословно.
 • Устойчивост: ЕИ съдейства за развитие на устойчивост, на способност да се възстановяваме от трудности и стрес. Устойчивите хора са по-склонни да се справят с предизвикателствата по здравословен начин, без да се обръщат към зависимости.

Емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и укрепвана през целия живот – с непосредствени ползи за нашето здраве, за връзките и работата ни.

Как развитието на емоционалната интелигентност може да бъде полезно за преодоляване на зависимости?

 • Самопознание:Когато човек е наясно със себе си, той може по-добре да разбере какво го задвижва в определени ситуации. Самосъзнаването е началото на процеса на управление на емоциите.

Разберете своите емоции и това, как те влияят на вашето поведение. Това включва разпознаване на емоционалните нужди, които могат да ви карат да търсите хазарт или видеоигри като средство за справяне. Можете да практикувате медитация, саморефлексия или да си водите дневник, за да развиете сомоосъзнаването си. 

 • Саморегулация (Управление на емоциите): Саморегулацията е способността ни да управляваме собствените си емоции и реакции. Тя гарантира, че реакциите ни са адекватни и конструктивни.

Научете се да контролирате импулсивните реакции. Това може да включва дихателни упражнения, спорт, медитация или други релаксиращи техники.

 • Емпатия: Емпатията е умението да разбираме и споделяме чуждите емоции и чувства, и е в основата на алтруистичното поведение.

Развивайте способността си да разбирате и уважавате емоциите на другите. Това може да помогне да изградите по-здравословни взаимоотношения и да намалите нуждата от бягство в хазарт или видеоигри.

 • Социални умения: Социалните умения се отнасят до способността ни да бъдем внимателни към социалните динамики, норми и култура в различните общности и групи.

Общувайте с разнообразни хора и култури, за да разширите вашия кръгозор и да подобрите уменията си. Усъвършенствайте своята способност да общувате и взаимодействате с другите. Това може да помогне за намаляване на чувството за изолация, което понякога води до зависимости.

 • Мотивация и целеполагане: Мотивацията в контекста на емоционалната интелигентност се отнася до способността на човек да се вдъхновява и да развива своята воля.

Определете цели, които са важни за вас, и работете усърдно за тяхното постигане. Това може да ви помогне да останете фокусирани и да избегнете отвличането на вниманието от хазартни игри и видеоигри.

 • Търсене на професионална помощ: Мнозина търсят помощ от специалисти като психолози или коучове, за да развият своите умения в областта на емоционална интелигентност. Този вид професионална помощ може да предостави индивидуално насочена подкрепа и посоки за развитие. Голман, например, говори за психотерапията като „пътеводна светлина за емоциите“.

Ако усещате, че имате проблем със зависимости, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Терапията може да предложи индивидуализирани стратегии за справяне.

 • Образование и информираност: Ако мислим, че образованието в емоционална грамотност е скъпо или ненужно, нека първо да си дадем сметка за цената на емоционалната неграмотност – престъпност, агресия, депресия, тревожност, конфликти…лошо качество на живот.

Информирайте се за рисковете и последствията на зависимостите. Разбирането на тези аспекти може да ви помогне да вземете по-информирани решения.

Развитието на емоционална интелигентност е процес, който изисква време и постоянство. Бъдете търпеливи и последователни в своите усилия. И не забравяйте – емоционалното ограмотяване е форма на превенция на зависимостите.