Промените в Закона за хазарта влизат в сила на 17 май

Промените в Закона за хазарта (ЗХ) бяха обнародвани в „Държавен вестник“ и влизат в сила на 17 май.

Според новите правила хазартните опетароти трябва да внасят социално отговорна такса, която за онлайн оператори е 60 000 лв, за наземни казина – 20 000 лв., а за игрални зали – 10 000 лв. годишно. Голяма част от вноската ще бъде разпределена към здравното министерство за лечение и терапия на хазартно зависими.

С измененията се предвижда, че няма да се допускат до хазартни игри лица, които получават месечна социална помощ, такива с психични разстройства и лица, поставени под запрещение.

Освен това организаторите на онлайн залагания се задължават да предприемат мерки за ограничаване на поведение, което поставя под риск здравето и финансовото благосъстояние на потребителите. Те включват определяне на:

  • максимален престой на интернет страници за онлайн залагания;
  • максимална загуба за определени периоди, след която потребителят се вписва временно в регистъра на хазартно зависимите
  • максимален размер на залозите за определени видове хазартни игри и определени часови диапазони.

С изменението влиза в сила промяна, която позволява заличаването от вписани лица Регистъра на уязвими лица, воден от НАП. Това се извършва по лично искане на лицето, подадено не по-рано от 30 дни след първаначалното вписване. За сравнение, до сега Регистърът не позволяваше доброволно отписване и минималният период, в който лицето е вписано, бе две календарни години.

Също така собствениците на казина и игрални зала в градове с под 10 000 души население ще имат три години срок, за да закрият обектите си. Ще ги запазят само тези в курортите и на определно отстояние от границите.

Промените включват също забрана за реклама на хазарт в медии, интернет сайтове, на обществени места, включително на фасади на сгради и върху имущество – държавна и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден хазартен лиценз.

Рекламата ще е допустима върху „външни рекламни съоръжения“, но за не повече от 5% от общата рекламна площ на всеки собственик на билбордове. Забранено е посланието да съдържа каквито и да е числа, за да не се обявяват бонуси, промоции, печалби, които да привличат играчи.

Организаторите на хазартни игри, имат право да спонсорират мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието, социалното дело, както и дейности, свързани с превенция и лечение на хазартно зависими лица.

За спазването на разпоредбите, касаещи рекламата на хазарт, ще следи Съветът електронни медии, който ще сезира Националната агенция за приходите, а тя ще налага санкциите на наруши.

Как да подобрите потребителското преживяване?

На 25 април 2024 г. се проведе Уебинар част от инициативата „На фокус: Отговорна игра“, а темата беше свързана с възможностите за подобряване потребителското преживяване. Лектор беше Симон Винце, ръководител на отдела на отдела за устойчив и безопасен хазарт в „Казино Гуру“, който представи данни от над 12 000+ сигнала към онлайн казина. На база представителната извадка на примери от практиката, лекторът даде възможности за минимизиране на сигналите за нередности. Симон Винце сподели с аудиторията колко важно и ключово е компаниите да имат политики за отговорна игра и опции за самоизключване и самоограничаване и какви са ползите както за играчите, така и за операторите.

Запис на уебинара може да изгледате в YouTube канала на Фондация „Отговорна игра“: https://youtu.be/gYa5F17qviU?si=FGTKzzH3xVPppT8B

 

Използване на AI за ограничаване на девиантното пристрастяването към хазарта: иновативни решения за отговорна игра

Въведение:
През последните години хазартната индустрия бележи растеж, подхранван от напредъка в технологиите и широкото разпространение на платформи за онлайн хазарт. Въпреки това винаги съществува риск от пристрастяване към хазарта и неговите негативни ефекти върху хората и обществото. В отговор на тези предизвикателства, използването на изкуствен интелект (AI) се очертава като мощен инструмент за предотвратяване на възможните зависимости от хазарт и насърчаване на практики за отговорна игра. В тази статия ще покажем различните начини, по които AI се използва за справяне с пристрастяването към хазарта и подобряване на мерките за защита на играчите.

Ранно откриване и намеса:
Едно от ключовите предимства на AI е способността му да анализира огромни количества данни и да идентифицира модели и тенденции, които могат да показват проблемно хазартно поведение. Ръководените от AI алгоритми могат да наблюдават активността на играчите в реално време, като маркират необичайни или тревожни модели, сред които прекомерно залагане, чести загуби или промени в поведението при залагания. Чрез ранното откриване на тези предупредителни знаци системите с изкуствен интелект могат да предложат навременни мерки за намеса, като: изпращане на персонализирани съобщения или предупреждения до играчите, предлагане на ресурси за поддръжка или временно спиране на хазартни дейности до извършване на допълнителна оценка.

Персонализирана оценка на риска:
AI алгоритмите могат да извършват персонализирани оценки на риска за отделни играчи въз основа на тяхната демографска информация, хазартна история и поведенчески данни. Чрез анализиране на фактори като честота на игра, предпочитани типове игри и модели на харчене, AI системите могат да определят нивото на риск на всеки играч за предразположеност към пристрасъяване. Тази информация позволява на хазартните оператори да адаптират своите инициативи и интервенции за отговорни игри към специфичните нужди и уязвимости на всеки играч, предлагайки целева подкрепа и ресурси на тези с по-висок риск от пристрастяване.

Поведенчески анализ и прогнозно моделиране:
Техниките за поведенчески анализ, направлявани от изкуствен интелект, позволяват на операторите на хазарт да получат по-задълбочена представа за поведението и мотивацията на играчите, което им позволява да разберат по-добре факторите, които допринасят за пристрастяването към хазарта. Чрез анализиране на данни от множество източници, включително взаимодействия на играчи, история на транзакции и активност в социалните медии, AI системите могат да създават прогнозни модели, които предвиждат бъдещо хазартно поведение и резултати. Това прогнозно моделиране може да помогне за предварителното идентифициране на лица и ситуации с висок риск, позволявайки проактивни интервенции и стратегии за минимизиране на вредите. Разбира се, те трябва да бъдат съобразени със спазването на човешки права и водещите регулаторни механизми.

Персонализирани контроли и ограничения на играча:
Инструментите, управлявани от изкуствен интелект, дават възможност на играчите да поемат контрол върху своите хазартни дейности и да задават персонализирани лимити и ограничения, които са в съответствие с техните индивидуални предпочитания и финансови обстоятелства. Тези инструменти могат да включват функции като лимити за депозити, лимити за залагания, лимити за продължителност на сесията и опции за самоизключване. AI алгоритмите могат динамично да коригират тези ограничения в отговор на промените в поведението на играчите, като гарантират, че играчите остават в избраните от тях граници и осигуряват допълнителна поддръжка и насоки, когато е необходимо.

Услуги за поддръжка на отговорни игри:
AI чатботове и виртуални асистенти служат като важен ресурс за играчи, които търсят информация, помощ или подкрепа, свързани с отговорната игра. Тези виртуални агенти са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да отговарят на въпроси, да предоставят насоки за определяне на лимити и управление на хазартните навици и да предлагат препоръки за консултантски услуги и групи за подкрепа. Чрез използване на възможности за обработка на естествен език и машинно обучение, чат ботовете с изкуствен интелект могат да се ангажират с играчите в естествени и съпричастни разговори, насърчавайки доверие и разбирателство, като същевременно предоставят персонализирана поддръжка, съобразена с нуждите на всеки играч.

Заключение:
Тъй като хазартната индустрия продължава да се развива, интегрирането на AI технологии са доста обещаващи по отношение на предотвратяването на пристрастяването към хазарта и насърчаване на практики за отговорна игра. Използвайки силата на AI за ранно откриване, персонализирана оценка на риска, анализ на поведението, контроли на играчите и услуги за поддръжка, хазартните оператори могат да създадат по-безопасна и по-приобщаваща игрална среда, която дава приоритет на благополучието на играчите и минимизира рисковете, свързани със зависимостите от хазарта. Чрез съвместни усилия между заинтересовани страни в индустрията, регулаторни органи и разработчици на AI, може да бъде впрегнат трансформиращия потенциал на AI, за да изградим по-устойчива и социално отговорна хазартна екосистема за бъдещето.

Щатът Флорида прие закон, ограничаващ ползването на социалните мрежи от лица под 16 години

Губернаторът на Флорида Рон Десантис днес подписа закон, който забранява на деца на възраст под 14 години да ползват социалните мрежи и изисква от 14- и 15-годишните да получат разрешение от родителите. Според поддръжниците ѝ, мярката ще защити децата от онлайн рискове за психичното им здраве.

Според новите правила, които ще са в сила от 1 януари 2025 г., се изисква платформите на социалните мрежи да прекратяват акаунтите на лица под 14 години, както и на лица под 16 години, които нямат родителско съгласие за ползването им. Тя изисква от тях да използват система с независим източник за проверка, за да се отсеят непълнолетните.

Ръководеното от републиканците законодателно събрание на Флорида прие през февруари закона, който забранява на деца под 16 години да ползват социалните мрежи. Десантис наложи вето на този законопроект по-рано този месец, като заяви, че той ограничава правата на родителите. Изменената версия позволява на родителите да предоставят съгласие за участие на по-големи деца в платформите на социалните мрежи.

„Социалните мрежи вредят на децата по различни начини“, каза Десантис. Той заяви, че законът „дава на родителите по-голяма възможност да защитят децата си.“ Поддръжниците твърдят, че законодателството ще спре вредните ефекти на социалните мрежи върху благосъстоянието на децата, които използват тези платформи прекомерно и могат да изпитат безпокойство, депресия и други психични заболявания в резултат на това.

Връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи

През последните години дискусиите около хазартното поведение стават все по-нюансирани, признавайки взаимодействието между социално-демографските фактори и индивидуалния опит от игровото преживяване. Изследвайки този сложен феномен от различен тип обуславящи го фактори, от решаващо значение е да проучим как към хазарта може да се подходи отговорно, особено по отношение на икономически уязвимите групи от населението.

Разкриване на социално-демографските влияния
Социално-демографските фактори обхващат широк спектър от характеристики, включително възраст, пол, ниво на доходи, образование и професионален статус на заетост. Тези фактори се пресичат по сложни начини, оформяйки нагласите на хората към хазарта и вероятността им да участват в такъв тип дейности на забавление.
Изследванията показват, че социално-демографските променливи значително влияят върху хазартното поведение. Например по-младите хора и мъжете са по-склонни да участват в по-крайни хазартни активности. Освен това хората с по-ниски доходи може да възприемат хазарта като средство за избягване на финансовите ограничения или търсене на вълнение и забавление.

По добро разбиране на крайното хазартното поведение
Крайното хазартното поведение е многостранно, повлияно от психологически, социални и икономически фактори. Докато някои хора залагат с развлекателна цел и в рамките на възможностите си, други могат да развият проблемни хазартни навици, които да се отразят отрицателно на тяхната финансова стабилност и цялостно благосъстояние.
От съществено значение е да се признае, че хазартното поведение съществува в спектър, вариращ от случайно участие до компулсивни хазартни разстройства. Освен това мотивите зад хазарта варират значително сред отделните индивиди, често отразявайки сложно взаимодействие на лични преживявания и социокултурни влияния.

Ролята на практиките за отговорен хазарт
Насърчаването на отговорни хазартни практики е от първостепенно значение за насърчаването на безопасна и приобщаваща среда за хазарт, особено за лица в неравностойно икономическо положение. Отговорният хазарт включва овластяване на хората да вземат информирани решения относно техните хазартни дейности, като същевременно минимизира потенциала за вреда и акцентира върху възможностите за развлечение и социализация.
За хората с нисък икономически профил, отговорните хазартни практики придобиват допълнително значение. Чрез прилагане на мерки, специално насочени към тези групи, като определяне на лимити на разходите, правене на почивки и търсене на подкрепа, когато е необходимо, хората могат да намалят рисковете, свързани с прекомерните разходи за хазарт.

Изграждане на култура на грижа и подкрепа
При застъпничеството за отговорен хазарт е наложително да се култивира култура на грижа и подкрепа в рамките на хазартната индустрия и обществото като цяло. Това включва:

Образование и осведоменост: Предоставяне на достъпна информация за отговорни хазартни практики и ресурси за лица, търсещи помощ.
Ангажираност на общността: Сътрудничество с обществени организации и заинтересовани страни за справяне със социално-икономическите детерминанти на свързаните с хазарта вреди и насърчаване на цялостно благополучие, което се постига извън залите за хазарт.
Финансова грамотност: Овластяването на хората с умения за финансова грамотност им дава възможност да управляват ефективно финансите си и да вземат информирани решения относно разходите си, включително и тези за хазарт.
Достъп до услуги за подкрепа: Гарантиране, че хората имат достъп до поверителни услуги за подкрепа, включително телефонни линии за помощ, консултиране и програми за самоизключване.

Към балансиран подход
В заключение, разбирането на сложната връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи е от решаващо значение за насърчаването на балансиран и приобщаващ подход към хазарта. Като насърчаваме осведомеността, образованието и подкрепата, можем да създадем култура, в която хората са способни да участват в хазартни дейности отговорно, независимо от техния социално-икономически произход, оставайки само в сферата на развлеченията.
Важно е да поддържаме принципите на съпричастност, състрадание и социална отговорност, като гарантираме, че хазартът остава приятно и безопасно забавление за всички с акцент върху уменията и забавленията.

1 2 3 9