Нашите инициативи

 • 1. Насърчаване на отговорното онлайн сърфиране
  Ние подпомагаме и финансираме кампании, целящи да внедрят програми, които учат на отговорно дигитално използване, предоставяйки на младежите алтернативи на пристрастяващото поведение и подпомагайки здравословна връзка с технологиите като източник на ново знание и учене през целия живот.
 • 2. Застъпничество за мерки и политики, основани на балансираната игра и дигитално взаимодействие
  Нашите усилия за застъпничество имат за цел да оформят политики, които защитават хората от вредни игри и хазартни практики. Ние предоставяме експертизата си, за да разработим адекватни законови разпоредби.
 • 3. Подкрепа на хора и общности
  Вярвайки в силата на общностите, ние създаваме платформа под хормата на дигитално пространство, където хората могат да се свързват, да споделят своя опит и да се подкрепят взаимно по пътя си към възстановяване от онлайн и хазартни зависимости.
 • 4. Технология за отговорна игра
  Ние използваме технологията, за да насърчаваме отговорната игра. Чрез прилагане на функции в дигиталните платформи, които насърчават самоконтрола, ние даваме възможност на потребителите да правят информиран, но и предпазващ ги избор.
 • 5. Психично здраве и благополучие
  Психичното здраве е ключов компонент за възстановяването от зависимостта. Ние осигуряваме информираност и осведоменост за психичното здраве и сме медиатор с институции, които биха помогнали при проблеми с психичното здраве, свързани със зависимостта.
 • 6. Международно сътрудничество
  Нашата фондация си сътрудничи с международни партньори и организации за справяне със зависимостта в глобален мащаб. Заедно работим за изграждането на по-безопасна и по-здравословна среда за игри.
 • 7. Научни изследвания и иновации
  Подкрепяме иновативни проекти и изследвания, фокусирани върху превенцията и лечението на пристрастяването, стимулирайки напредъка в областта и изследвайки нови начини за борба с пристрастяването.