Онлайн зависимостите във всяко едно проявление са идентифицирани от Фондацията като риск с потенциално опасно дългосрочно въздействие върху обществото. Поради тази причина имаме и установено устойчиво партньорство с Фондация „Спорт в България“, която подкрепя физическата активност, като насърчава активния начин на живот, разбиран като развитие на спортни навици и култура сред младите или активни хора, като целта ни е да разширяваме подобни партньорства и инициативи с лица и организации, служещи за образец на поведение.
Ангажиментът на Фондацията за постигане на резултати в превенцията на развиване на зависимост към онлайн гейминга и хазарта, както и изграждането на здравословни навици сред потребителите, е насочен към индустрията и широката общественост.

Фондация „Отговорна игра“ е наследник на целите и дейностите по инициативата „Отговорна игра” от 2008 година, възникнала по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), понастоящем Асоциация на игралната индустрия в България (АИИБ). Фондацията отстоява и промотира активно принципите на социално-отговорните политики и практики в бранша.

В стремежа си да промотираме и налагаме отговорната игра, както и превенцията на пристрастяването, ние оценяваме ролята на спорта и музиката в живота ни. Спортът е съпричастен и изгражда физическо благополучие, работа в екип, дисциплина и усещането за постижения. Независимо дали са на стадиона, корта или сцената, хората могат да намерят поле за себеизразяване, смекчаване на стреса и социално свързване и общуване. Свиренето на музикални инструменти не просто пробужда творческия импулс, но и подобрява когнитивните способности.
Тези дейности предлагат здравословни алтернативи на прекомерното онлайн прекарване на време и игри обогатявайки живота с радостта от физическата активност и артистичното изразяване. Ние ще работим в посока насърчаване на изследвания на тези възможности като шанс за положително изразяване на личностната и обществена енергия и страсти, допринасящи за балансиран и пълноценен живот.