Марина Попова е психолог на Асоциация за рехабилитация на зависимости „Солидарност“ – неправителствена организация, създадена през 2006 г. Тя има дългогодишен опит в сферата на рехабилитацията и ресоциализацията на зависими и разяснява ползите от Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, която предоставя няколко различни възможности за превенция и лечение. 

– Фондация „Отговорна игра“ финансира Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта и това вече води до реални резултати. Как измервате обществената значимост на линията? 

Да, за наша радост през 2022 г. Фондация „Отговорна игра“ взе решение да подкрепи  Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Благодарение на това сътрудничество успяхме да я съхраним и тя продължава да функционира. Преди това имаше реална опасност да бъде закрита. Дейността ѝ не носи приходи и не реализира никаква печалба, ето защо имаме нужда от финансова подкрепа на партньори.

Линията е единствената в България анонимна и безплатна услуга, която предоставя първоначалната подкрепа и насочване към разрешаване на проблема на зависимите към хазарт и техните близки. Връзката с нас е лесна – достатъчно е човек да ни се обади по телефона, да се включи в нашия чат или да ни изпрати имейл. Няма предварителни условия и ограничения за това кой може да се свърже с нас.

Въпреки че нашите дейности са основно главно към лица на територията на страната, често ни се налага да консултираме и насочваме и хора, които са в чужбина. Нерядко за тях ситуацията е още по-критична, тъй като не всички говорят свободно местния език и няма как да потърсят помощ на мястото, на което са. Хиляди хора са се свързвали с нас през годините и стотици хиляди за посещавали сайта ни. Условно казано линията е като първа помощ за хората с хазартен проблем, които имат нужда от подкрепа, първоначално консултиране, информация и насочване за лечение. В този смисъл работата на линията наистина е от обществена значимост и вярваме, че трябва да я запазим на всяка цена.

– Разкажете ни малко повече за това как работи „горещата“ линия? 

Бихме искали да уточним, че за съжаление, не е гореща линия. Нямаме възможност да работим 24 часа в денонощието, нито всеки ден. За момента успяваме да поддържаме работно време от 10 до 17 ч. всеки работен ден. В тези дни и часове хората могат да се свържат директно с консултант по телефона или чата, а през останалото време могат да ни изпращат имейли с въпросите си.

Линията е създадена през 2008 г. от Сдружение „АРЗ Солидарност“ по примера на отдавна съществуващите подобни линии в повечето европейски страни, които са над 50 на брой. Колегите от една от холандските информационни линии ни обучиха и ни предадоха модела, по който работят. Основната ни дейност е да предоставяме анонимно и безплатно на цялото общество обширна и достоверна информация и първоначална консултация относно ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители, близки и учители. 

Телефонният номер, както мейлът и чатът са интегрирани в сайта ни https://www.drugsinfo-bg.org/

– От Вашата практика какви са най-честите първи признаци у нас на хазартната зависимост и в тази връзка –  какъв е Вашият съвет към хора, които ги разпознават в себе си? 

Всъщност първите признаци често ги забелязват семейството и близките на човека, който има проблемна игра на хазарт или зависимост. Нерядко зависимият последен си дава сметка, че има проблем. Близките са и тези, които обикновено първи търсят помощ. Когато се обаждат на линията, обикновено нещата вече са излезли извън контрол и има натрупани някакви дългове. Зависимият обикновено лъже, за да прикрие мащаба на проблема, честотата на играта си и други негативни последствия. Много често има и сериозни проблеми в семейството в следствие на загубите и лъжите. Работата и приятелският кръг също страдат. Не трябва да забравяме, че зависимостта може да засегне сериозно и психичното здраве на хората. Например, много хора ни споделят, че страдат от депресия. 

В този ред на мисли бих насърчила всеки, които се притеснява за себе си или за свой близък, да потърси помощ и консултация на линията, без да се бави и без да се страхува от осъждане. Никой не е застрахован от развитие на проблем, но е важно да се консултират навреме и да не се опитват да се справяме сами. Зависимостта е сериозно заболяване, което изисква намесата на специалисти. Колкото по-рано, толкова по-добре.

– Как хората с хазартна зависимост се нареждат в общата картина на зависимостите в България?

От няколко години забелязахме, че търсенето на помощ заради хазартна зависимост се превърна в постоянно нарастваща тенденция. Това е и причината, заради която започнахме по-активно да се занимаваме с тази зависимост – да предоставяме повече информация на обществото и на хората в нужда, да се опитваме да привлечем вниманието на управляващите, институциите, медиите. Но до този момент единствените, които откликнаха, са представители на хазартния бранш.

Отделно стои и проблемът с възможностите за лечение, но това би могло да бъде тема за друг разговор.

– Миналата година заедно с Фондация „Отговорна игра организирахте две обучения. Каква е Вашата обратна връзка и предвиждате ли тази година други подобни събития? 

Да, в края на септември миналата година се състоя първото обучение на тема „Първи симптоми на хазартна зависимост при играчи в риск. Техники за интервенции за намаляване на риска от развиване на хазартна зависимост“. Лектори бяха Светослав Кирилов, терапевтичен директор на „Солидарност“ и Марина Попова, психолог на линията. На обучението присъстваха над 50 души от хазартния бранш, като основаната цел бе да се подобрят уменията им за разпознаване на първи признаци за зависимост и да се обсъдят стратегии за работа с клиенти с проблемна игра или в риск от развитие на хазартна зависимост. През месец ноември последва и мастърклас, чиято цел беше да затвърди и надгради знанията на участниците. Водещи на събитието бяха Светослав Кирилов и Диляна Бондокова, психолог в програма „Солидарност“.

Целта на съвместната работа на Сдружението и Фондацията е играта на хазарт да остане в рамките на забавлението и приятното прекарване, а не да се превръща в проблем, като служителите в брашна да са основни посланици на мисията и сътрудници в нея. Участниците бяха много активни и заинтересовани и се надяваме да запазим ползотворния тон на сътрудничество.

През 2023 г. година предстоят нови обучения и съвместни събития на сдружение „АРЗ Солидарност“ и Фондация „Отговорна игра“.

Потърсете помощ при хазартна зависимост.

Научете има ли излекувани от хазартна зависимиост.