Промените в Закона за хазарта (ЗХ) бяха обнародвани в „Държавен вестник“ и влизат в сила на 17 май.

Според новите правила хазартните опетароти трябва да внасят социално отговорна такса, която за онлайн оператори е 60 000 лв, за наземни казина – 20 000 лв., а за игрални зали – 10 000 лв. годишно. Голяма част от вноската ще бъде разпределена към здравното министерство за лечение и терапия на хазартно зависими.

С измененията се предвижда, че няма да се допускат до хазартни игри лица, които получават месечна социална помощ, такива с психични разстройства и лица, поставени под запрещение.

Освен това организаторите на онлайн залагания се задължават да предприемат мерки за ограничаване на поведение, което поставя под риск здравето и финансовото благосъстояние на потребителите. Те включват определяне на:

  • максимален престой на интернет страници за онлайн залагания;
  • максимална загуба за определени периоди, след която потребителят се вписва временно в регистъра на хазартно зависимите
  • максимален размер на залозите за определени видове хазартни игри и определени часови диапазони.

С изменението влиза в сила промяна, която позволява заличаването от вписани лица Регистъра на уязвими лица, воден от НАП. Това се извършва по лично искане на лицето, подадено не по-рано от 30 дни след първаначалното вписване. За сравнение, до сега Регистърът не позволяваше доброволно отписване и минималният период, в който лицето е вписано, бе две календарни години.

Също така собствениците на казина и игрални зала в градове с под 10 000 души население ще имат три години срок, за да закрият обектите си. Ще ги запазят само тези в курортите и на определно отстояние от границите.

Промените включват също забрана за реклама на хазарт в медии, интернет сайтове, на обществени места, включително на фасади на сгради и върху имущество – държавна и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден хазартен лиценз.

Рекламата ще е допустима върху „външни рекламни съоръжения“, но за не повече от 5% от общата рекламна площ на всеки собственик на билбордове. Забранено е посланието да съдържа каквито и да е числа, за да не се обявяват бонуси, промоции, печалби, които да привличат играчи.

Организаторите на хазартни игри, имат право да спонсорират мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието, социалното дело, както и дейности, свързани с превенция и лечение на хазартно зависими лица.

За спазването на разпоредбите, касаещи рекламата на хазарт, ще следи Съветът електронни медии, който ще сезира Националната агенция за приходите, а тя ще налага санкциите на наруши.