Националната агенция за приходите (НАП) възобнови поддръжката на регистъра на хазартно уязвимите лица. Той вече е работещ и всеки, който прецени, че има проблем, може да сe впише в него. Регистърът не е публичен.

Регистриралите се в списъка няма да бъдат допускани до игрални обекти или онлайн сайтове за залози. Записването в регистъра се осъществява чрез внасяне на искане, което може да бъде подадено на място в офис на НАП или изпратено на имейл адрес: nap@nra.bg, подписано с квалифициран електронен подпис. В него се посочва период, който не може да бъде по-кратък от две години. 

Ако вписаното лице иска да бъде заличено от регистъра, подава ново искане до НАП. Това може да стане също и когато е изтекъл посоченият в първоначалното искане срок, а ако не е посочен такъв – след изтичането на две години от попадането му в него. 

Повече информация можете да намерите тук: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/blizf-170-dushi-sa-se-vpisali-v-registura-na-uiazvimite-lica