Фондация „Отговорна игра“ проведе поредното обучение за професионалисти от игралната индустрия, което се състоя вчера в клуб Black and White в Grand Hotel Millenium Sofia. Над 50 души от бранша присъстваха на семинара, воден от експерти от Асоциацията за рехабилитация на зависими „Солидарност“ на тема „Първи симптоми на хазартна зависимост при играчи в риск. Техники за интервенции за намаляване на риска от развиване на хазартна зависимост“. Лектори бяха Светослав Кирилов, терапевтичен директор на член на „Солидарност“ и Марина Попова, психолог и семеен консултант в НИЛНАХ.

„Смятаме, че е важно служителите на игралните зали и казината да бъдат добре запознати и обучени как да познават първите признаци на зависимост сред клиентите им. Затова поканихме професионалистите от „Солидарност“, чиято експертиза е безспорна. Решенията на казусите, които бяха обсъдени по време на обучението, имаха за цел да подобрят уменията при работа с хора и бяха определени от участниците като изключително полезни“, заяви Милена Цанкарска, изпълнителен директор на Фондация „Отговорна игра“.

По време на обучението бяха разгледани отделни практически казуси, чрез които бяха „симулирани“ реални ситуации. Целта на възпроизвеждането на реални казуси бе присъстващите в залата да овладеят още по-добре методите за разпознаване на първите признаци за зависимост.

„Фондация „Отговорна игра“ се стреми да следва последните световни тенденции в отговорното поведение на компаниите от развлекателната индустрия и заедно със своите партньори да доставя качествено и практически насочено съдържание към професионалистите в бранша“, каза Милена Цанкарска. „Надяваме се този уъркшоп да е бил максимално полезен на всички участници. Но, ние не смятаме да спираме до тук. Планираме още събития до края на годината!“, сподели тя.

Първото обучение за тази година на фондация „Отговорна игра“ бе проведено през юни и бе на тема “Повишаване информираността и уменията на служители на игрални зали и казина за осигуряване на безопасна игра”.

Виж още…

Как да разбера, че имам проблем с хазарта?

Вижте какви са принципите за отговорна игра.