На 15 юни 2022 г. фондация “Отговорна игра” проведе първото за тази година обучение, насочено към професионалистите, ангажирани в казино индустрията. Темата бе “Повишаване информираността и уменията на служители на игрални зали и казина за осигуряване на безопасна игра”.
Обучението се проведе от специалисти в клиника „Канчелов“ и бе насочено към екипите във фирми, които са лицензирани по Закона за хазарта и организират игри както онлайн, така и в традиционните игрални зали и казина. Психолозите проведоха събитието в две части: теоретична част с презентации, по време на която в непрекъсната интеракция с участниците бяха дискутирани различни въпроси за отговорното поведение при игри чрез залози и практическа част със задания по различни казуси в малки групи за по-ефективна усвояемост.
Решенията на казусите, обсъждани от групите, получаваха обратна връзка от психолозите с цел подобряване на уменията при работа с хора и бяха определени от участниците като изключително полезни. Tемата за хазартната зависимост е често пренебрегвана, но е важна за заетите в бранша и затова се предприемат всички нужни действия, за да се достигне широк кръг от професионалисти от индустрията, както и потребители.
„Не се говори много по този въпрос, защото и самите засегнати се опитват да скрият проблем или да се справят сами, което в повечето случай не е продуктивно“, обясни Милена Цанкарска, изпълнителен директор на Фондация „Отговорна игра“. Тя уточни, че наситените рекламни послания, които се появават по всички комуникационни канали, засилват необходимостта от обучение за адекватно поведение на екипите, които пряко работят с крайните клиенти на сектора.
„Сред целите на Фондацията е да информира обществеността, да посочи на уязвимите лица начините, методите, каналите, по които биха могли да получат професионална помощ. За щастие процента от хората, които са склонни да развият зависимост към хазарта, не е висок, но така или иначе съществува”, допълни Милена Цанкарска. Тя уточни, че темата е актуална, а липсва достатъчно информация, както и целенасочена работа по нея, с което си обяснява и големия интерес към първото за тази година обучение. „Подготвяме следващия курс през септември“, каза още Милена Цанкарска.

 

Вижте отговора на въпроса „Как да се откажа от хазарта?“

Вижте какви са принципите за отговорна игра.