Фондация „Отговорна игра“ се представи със свой щанд на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия BEGE 2022, което се проведе на 23-ти и 24-ти ноември в Интер Експо Център в София и нейни представители взеха участие в панел на съпътсващата Източноевропейската конференция на игралната индустрия.

Гостите и посетителите на специализираното търговско експо имаха възможност да се запознаят с целите на Фондацията, както и да разменят идеи за реализирането на бъдещи проекти и партньорства.

„Инициативата „Отговорна игра“ възниква по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), понастоящем Асоциация на игралната индустрия в България, през 2008 година“, заяви Роси МакКий, основател на Фондация „Отговорна игра“ по време на панела, посветен на отговорната игра, който се проведе във втория ден на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS).

„Темата е изключително актуална в последните години и се радваме, че тя е залегнала отдавна в принципите на Фондацията“, допълни тя. Според г-жа МакКий систематичното проучване на въпроса води до възможно най-адекватното му адресиране. В същото време изследването на историческите, икономическите, социални и психологически аспекти на темата ще спомогне за разработването и изпълнението на релевантни програми за превенция.

„Всъщност програмите за отговорен хазарт са програми за превенция. Те са предназначени за цялата клиентска база на операторите в индустрията и целта е да се спре развитието на проблемното поведение на първо място“, допълни г-жа МакКий.

Панелът за отговорната игра бе воден от вицепрезидента на румънската асоциация Rombet Дан Ильовичи. Сред участниците бяха също и Зоран Пухач, генерален секретар на EOGL, Васко Илиевски, президент на Македонска асоциация за спортни залози, Татяна Счепанович, генерален секретар в Montenegro Bet и Адриана Басара, ALPIS (Босна и Херцеговина). Всички участници се обединиха около мнението, че в основата на превенцията на зависимостите е информираността на обществото, като особено внимание трябва да се обърне на младежите.

Разберете какво означава отговорен хазарт.