4 милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки.

С писмо до регионалните управления на образованието просветното министерство кани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища могат да сторят това до 9 ноември в съответното РУО, а общинските и държавните – до 15 ноември директно в МОН.

Програмата ще финансира дейности в три различни модула. Може да се кандидатства и за ремонт на съществуващ физкултурен салон.

Програмата ще финансира също проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата.

Източник: БНТ новини, 14.10.21 г. автор: Андрей Борисов

Разберете какво означава отговорен хазарт.