Използване на AI за ограничаване на девиантното пристрастяването към хазарта: иновативни решения за отговорна игра

Въведение:
През последните години хазартната индустрия бележи растеж, подхранван от напредъка в технологиите и широкото разпространение на платформи за онлайн хазарт. Въпреки това винаги съществува риск от пристрастяване към хазарта и неговите негативни ефекти върху хората и обществото. В отговор на тези предизвикателства, използването на изкуствен интелект (AI) се очертава като мощен инструмент за предотвратяване на възможните зависимости от хазарт и насърчаване на практики за отговорна игра. В тази статия ще покажем различните начини, по които AI се използва за справяне с пристрастяването към хазарта и подобряване на мерките за защита на играчите.

Ранно откриване и намеса:
Едно от ключовите предимства на AI е способността му да анализира огромни количества данни и да идентифицира модели и тенденции, които могат да показват проблемно хазартно поведение. Ръководените от AI алгоритми могат да наблюдават активността на играчите в реално време, като маркират необичайни или тревожни модели, сред които прекомерно залагане, чести загуби или промени в поведението при залагания. Чрез ранното откриване на тези предупредителни знаци системите с изкуствен интелект могат да предложат навременни мерки за намеса, като: изпращане на персонализирани съобщения или предупреждения до играчите, предлагане на ресурси за поддръжка или временно спиране на хазартни дейности до извършване на допълнителна оценка.

Персонализирана оценка на риска:
AI алгоритмите могат да извършват персонализирани оценки на риска за отделни играчи въз основа на тяхната демографска информация, хазартна история и поведенчески данни. Чрез анализиране на фактори като честота на игра, предпочитани типове игри и модели на харчене, AI системите могат да определят нивото на риск на всеки играч за предразположеност към пристрасъяване. Тази информация позволява на хазартните оператори да адаптират своите инициативи и интервенции за отговорни игри към специфичните нужди и уязвимости на всеки играч, предлагайки целева подкрепа и ресурси на тези с по-висок риск от пристрастяване.

Поведенчески анализ и прогнозно моделиране:
Техниките за поведенчески анализ, направлявани от изкуствен интелект, позволяват на операторите на хазарт да получат по-задълбочена представа за поведението и мотивацията на играчите, което им позволява да разберат по-добре факторите, които допринасят за пристрастяването към хазарта. Чрез анализиране на данни от множество източници, включително взаимодействия на играчи, история на транзакции и активност в социалните медии, AI системите могат да създават прогнозни модели, които предвиждат бъдещо хазартно поведение и резултати. Това прогнозно моделиране може да помогне за предварителното идентифициране на лица и ситуации с висок риск, позволявайки проактивни интервенции и стратегии за минимизиране на вредите. Разбира се, те трябва да бъдат съобразени със спазването на човешки права и водещите регулаторни механизми.

Персонализирани контроли и ограничения на играча:
Инструментите, управлявани от изкуствен интелект, дават възможност на играчите да поемат контрол върху своите хазартни дейности и да задават персонализирани лимити и ограничения, които са в съответствие с техните индивидуални предпочитания и финансови обстоятелства. Тези инструменти могат да включват функции като лимити за депозити, лимити за залагания, лимити за продължителност на сесията и опции за самоизключване. AI алгоритмите могат динамично да коригират тези ограничения в отговор на промените в поведението на играчите, като гарантират, че играчите остават в избраните от тях граници и осигуряват допълнителна поддръжка и насоки, когато е необходимо.

Услуги за поддръжка на отговорни игри:
AI чатботове и виртуални асистенти служат като важен ресурс за играчи, които търсят информация, помощ или подкрепа, свързани с отговорната игра. Тези виртуални агенти са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да отговарят на въпроси, да предоставят насоки за определяне на лимити и управление на хазартните навици и да предлагат препоръки за консултантски услуги и групи за подкрепа. Чрез използване на възможности за обработка на естествен език и машинно обучение, чат ботовете с изкуствен интелект могат да се ангажират с играчите в естествени и съпричастни разговори, насърчавайки доверие и разбирателство, като същевременно предоставят персонализирана поддръжка, съобразена с нуждите на всеки играч.

Заключение:
Тъй като хазартната индустрия продължава да се развива, интегрирането на AI технологии са доста обещаващи по отношение на предотвратяването на пристрастяването към хазарта и насърчаване на практики за отговорна игра. Използвайки силата на AI за ранно откриване, персонализирана оценка на риска, анализ на поведението, контроли на играчите и услуги за поддръжка, хазартните оператори могат да създадат по-безопасна и по-приобщаваща игрална среда, която дава приоритет на благополучието на играчите и минимизира рисковете, свързани със зависимостите от хазарта. Чрез съвместни усилия между заинтересовани страни в индустрията, регулаторни органи и разработчици на AI, може да бъде впрегнат трансформиращия потенциал на AI, за да изградим по-устойчива и социално отговорна хазартна екосистема за бъдещето.

Щатът Флорида прие закон, ограничаващ ползването на социалните мрежи от лица под 16 години

Губернаторът на Флорида Рон Десантис днес подписа закон, който забранява на деца на възраст под 14 години да ползват социалните мрежи и изисква от 14- и 15-годишните да получат разрешение от родителите. Според поддръжниците ѝ, мярката ще защити децата от онлайн рискове за психичното им здраве.

Според новите правила, които ще са в сила от 1 януари 2025 г., се изисква платформите на социалните мрежи да прекратяват акаунтите на лица под 14 години, както и на лица под 16 години, които нямат родителско съгласие за ползването им. Тя изисква от тях да използват система с независим източник за проверка, за да се отсеят непълнолетните.

Ръководеното от републиканците законодателно събрание на Флорида прие през февруари закона, който забранява на деца под 16 години да ползват социалните мрежи. Десантис наложи вето на този законопроект по-рано този месец, като заяви, че той ограничава правата на родителите. Изменената версия позволява на родителите да предоставят съгласие за участие на по-големи деца в платформите на социалните мрежи.

„Социалните мрежи вредят на децата по различни начини“, каза Десантис. Той заяви, че законът „дава на родителите по-голяма възможност да защитят децата си.“ Поддръжниците твърдят, че законодателството ще спре вредните ефекти на социалните мрежи върху благосъстоянието на децата, които използват тези платформи прекомерно и могат да изпитат безпокойство, депресия и други психични заболявания в резултат на това.

Емоционалната интелигентност като ключ за превенция на поведенчески зависимости

Вяра Ганчева

Дa се гневи е присъщо на всеки и е лесно, както и да дава пари и да прахосва средствата си, но не на всекиго е присъщо – нито пък е лесно – да знае за какво, колко, кога, заради кого и как трябва да го прави.
Аристотел

Емоционалната интелигентност (ЕИ) е ключов фактор за развитие на здрави поведенчески модели и може да играе значителна роля в превенцията на зависимости.


ЕИ включва способността на индивида да разпознава, разбира, управлява и изразява своите собствени емоции, както и да разбира и влияе на емоциите на другите. Това е особено важно в контекста на зависимости, където емоционалните проблеми често са както причина, така и следствие от зависимостта.

Как развитието на емоционалната интелигентност може да бъде полезно за преодоляване на зависимости?

 • Самоосъзнаване: Един от ключовите аспекти на ЕИ е самоосъзнаването. Разбирането на собствените емоции и тяхното въздействие върху поведението е важна стъпка към превенцията на нездравословни поведенчески модели, като зависимости.
 • Саморегулация: Способността за управление на емоциите е жизненоважна за предотвратяване на импулсивни и потенциално вредни поведения. Това включва умението да се отлага задоволяването на потребностите и да се отреагира на емоционалните състояния по здравословен начин.
 • Социални умения: ЕИ също включва развитие на ефективни комуникативни умения и способността да се взаимодейства позитивно с другите. Това помага на индивидите да изграждат подкрепящи социални мрежи, които са критични за превенцията на зависимости.
 • Емпатия: Способността за разбиране и споделяне на чувствата на другите е важна за развитие на силни междуличностни връзки. Тези връзки осигуряват емоционална подкрепа и помагат на индивидите да избегнат изолацията, която често съпътства зависимостите.
 • Разрешаване на конфликти: ЕИ включва умения за разрешаване на конфликти, които са важни за предотвратяване на стреса и напрежението, които могат да влошат или да предизвикат поведенчески зависимости.
 • Стрес управление: Важен компонент на ЕИ е способността да се справяме със стреса. Уменията за управление на стреса могат да намалят вероятността от обръщане към вредни поведенчески модели като средство за борба с него.
 • Самомотивация: ЕИ също включва способността за самомотивация и установяване на цели, което помага на индивидите да поддържат фокус върху здравословни и продуктивни дейности, вместо да прибягват към зависимости.
 • Осъзнатост (Mindfulness): Практикуването на осъзнатост помага на индивидите да обработват своите емоции по-здравословно.
 • Устойчивост: ЕИ съдейства за развитие на устойчивост, на способност да се възстановяваме от трудности и стрес. Устойчивите хора са по-склонни да се справят с предизвикателствата по здравословен начин, без да се обръщат към зависимости.

Емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и укрепвана през целия живот – с непосредствени ползи за нашето здраве, за връзките и работата ни.

Как развитието на емоционалната интелигентност може да бъде полезно за преодоляване на зависимости?

 • Самопознание:Когато човек е наясно със себе си, той може по-добре да разбере какво го задвижва в определени ситуации. Самосъзнаването е началото на процеса на управление на емоциите.

Разберете своите емоции и това, как те влияят на вашето поведение. Това включва разпознаване на емоционалните нужди, които могат да ви карат да търсите хазарт или видеоигри като средство за справяне. Можете да практикувате медитация, саморефлексия или да си водите дневник, за да развиете сомоосъзнаването си. 

 • Саморегулация (Управление на емоциите): Саморегулацията е способността ни да управляваме собствените си емоции и реакции. Тя гарантира, че реакциите ни са адекватни и конструктивни.

Научете се да контролирате импулсивните реакции. Това може да включва дихателни упражнения, спорт, медитация или други релаксиращи техники.

 • Емпатия: Емпатията е умението да разбираме и споделяме чуждите емоции и чувства, и е в основата на алтруистичното поведение.

Развивайте способността си да разбирате и уважавате емоциите на другите. Това може да помогне да изградите по-здравословни взаимоотношения и да намалите нуждата от бягство в хазарт или видеоигри.

 • Социални умения: Социалните умения се отнасят до способността ни да бъдем внимателни към социалните динамики, норми и култура в различните общности и групи.

Общувайте с разнообразни хора и култури, за да разширите вашия кръгозор и да подобрите уменията си. Усъвършенствайте своята способност да общувате и взаимодействате с другите. Това може да помогне за намаляване на чувството за изолация, което понякога води до зависимости.

 • Мотивация и целеполагане: Мотивацията в контекста на емоционалната интелигентност се отнася до способността на човек да се вдъхновява и да развива своята воля.

Определете цели, които са важни за вас, и работете усърдно за тяхното постигане. Това може да ви помогне да останете фокусирани и да избегнете отвличането на вниманието от хазартни игри и видеоигри.

 • Търсене на професионална помощ: Мнозина търсят помощ от специалисти като психолози или коучове, за да развият своите умения в областта на емоционална интелигентност. Този вид професионална помощ може да предостави индивидуално насочена подкрепа и посоки за развитие. Голман, например, говори за психотерапията като „пътеводна светлина за емоциите“.

Ако усещате, че имате проблем със зависимости, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Терапията може да предложи индивидуализирани стратегии за справяне.

 • Образование и информираност: Ако мислим, че образованието в емоционална грамотност е скъпо или ненужно, нека първо да си дадем сметка за цената на емоционалната неграмотност – престъпност, агресия, депресия, тревожност, конфликти…лошо качество на живот.

Информирайте се за рисковете и последствията на зависимостите. Разбирането на тези аспекти може да ви помогне да вземете по-информирани решения.

Развитието на емоционална интелигентност е процес, който изисква време и постоянство. Бъдете търпеливи и последователни в своите усилия. И не забравяйте – емоционалното ограмотяване е форма на превенция на зависимостите.

Психолози съветват родители с „iPad Kids“ как да се справят с дигиталната зависимост

В съвремието, което е доминирано от технологиите, децата стават все по-зависими от телефони, таблети, телевизори и компютри. Изследванията показват, че учениците прекарват удивителните седем часа и половина на ден средно пред устройства. Това превръща днешните деца в „iPad Kids“.

Привлекателността на технологичните джаджи и ролята им като помощни средства, които улесняват възпитанието на децата, някак плавно и неволно доведе до отглеждането на цяло поколение, което буквално е залепено за екраните на всякакви устройства.

Какви са последиците от неограничения достъп до дигиталните устройства и как родителите могат да се справят с възникналата като следствие зависимост, за да успеят по-балансирано да възпитат децата си?

Наскоро публикувано изследване разкри, че е изключително лесно детето да се превърне в пристрастен към устройствата човек. Добрата новина, е че този процес е обратим и може да бъде избегнат.

Според проучването, публикувано в списание Pediatrics, технологиите са завладели домакинствата и децата от най-ранна възраст са изложени на влиянието на дигиталните устройства. Оказа се, че половината от децата, които са били обект на изследването, до навършването на 4-годишна възраст вече имат собствен телевизор, а около три четвърти – собствен мобилен телефон. Най-тревожното обаче е, че на повечето деца са им давани мобилни устройства за забавление още преди да навършат 1 година.

Според авторите, родителите са разрешавали на децата си да гледат разнообразно съдържание на мобилни устройства поради няколко причини:

• Да се занимават с нещо, докато родителят си върши домакинската работа

• За да улеснят процеса по заспиване

• Да успокоят децата

Тази тревожна тенденция изглежда се подхранва и от нагласите на обществото. В съвременния забързан свят, в който родителите имат множество отговорности, е все по-трудно да се устои на удобството, осигурявано от дигиталните устройства. С тях е лесно да се управлява поведението на децата, като успешно се запълва времето им. Без много усилия таблетът може да успокои неспокойно дете, което в противен случай би било предизвикателство за родител след натоварен ден. Това е причината често да се пренебрегват дългосрочните вреди от прекарването на прекомерно много време пред екрана на устройствата.

Когато те се превърнат в стандартно решение при скука, за овладяване на изблици на гняв или в моменти на безпокойство, децата започват да губят връзка със света около тях. Мигновеното удовлетворение, осигурено от цифрово устройство, съчетано със завладяващото съдържание, което върви на екрана, може да създаде зависимост, която надхвърля простото забавление.

Според проучване от Australasian Journal of Early Childhood е важно да се разбере, че има разлика между активното и пасивното време, прекарано пред екрана, което също е от решаващо значение при родителската оценка за въздействието на технологиите върху децата.

Доказано е, че времето, прекарано пред екрана с физически ангажиращи дейности като видеоигри (напр. Nintendo Wii, PlayStation Move и др.) или когнитивно ангажиращи дейности – попълване на домашна работа, игри за развиване на визуални или пространствени умения, имат положителен ефект върху децата. Те помагат да се подобряват паметта, рефлексите, представянето в училище, регулира се вниманието, като се работи върху фокусирането, помага при социализацията.

Но пасивното време, прекарано пред екрана, което включва гледане на телевизия, YouTube, превъртане на съдържанието в социални медии, може да бъде пагубно. Това води до редица проблеми като детско затлъстяване, дефицит на внимание, както и изоставане в когнитивното развитие и езиковите умения.

Съществуват нюанси на пасивното прекарване на време пред екраните на устройствата и не всички дейности са непременно вредни. Някои образователни програми и интерактивни приложения могат да бъдат използвани в процеса на учене на детето. Но ако то проявява признаци на нездравословна мания за вторачване в екрана, може би е време за промяна.

В този връзка трябва да се следи за появата на определени аномалии в поведението, при които трябва да се вземат мерки:

• Постоянна съпротива срещу ангажиране в дейности, които не са свързани с използване на устройства

• Труден преход от устройството към други задачи

• По-голяма свързаност със съдържанието, което върви на устройството за сметка на взаимодействие с реалния свят

Има опасност устройствата да започнат да доминират в емоционалния свят на детето и да определят реакциите му, което ще възпрепятстват развитието му и на възможностите му да се справя в различни ситуации. Виртуалният свят, изпълнен с постоянни стимули и награди, които се дават незабавно, може да вземе превес над развитието на качества като търпение, устойчивост, както и на социалните умения.

Как да регулирате времето на вашето дете, прекарано пред устройство?

Имайки предвид предизвикателствата, пред които са изправени съвременните родители при отглеждане на деца, от огромно значение е да се подхожда към регулирането на времето пред устройството с разбиране и търпение. За стартиране на процеса специалистите препоръчват „седмица без устройства“.

Целта е родители и деца да започнат да прекарват повече време заедно, което в крайна сметка води до баланс във взаимоотношенията и децата стават по-щастливи, като не изпитват нужда от таблет или телефон. Впоследствие ще е много по-лесно да се контролира времето, което ще бъде позволено на детето за пасивно използване на устройства.

Следващият етап е всяка седмица да се започва без телефони, таблети и телевизор. Така ще се постави отправната точка за трансформацията на детското отношение към тях.

Ефектите ще бъдат видими:

1. След седмицата без устройства обърнете внимание на въздействието върху поведението на детето, неговото настроение и интеракцията му с останалите членове на семейството. Въз основа на вашите наблюдения, задайте му веднага границите на времето, което може да прекара с телефон или пред телевизора.

2. Установете ясни граници. Докато детето навърши 2 години трябва да контролирате времето пред устройствата, като с приоритет му пускате качествено образователно съдържание. Използвайте родителски контрол, за да гарантирате, че съдържанието, което достига до него е в съответствие с възрастта му. Този подход не само предпазва от неподходящо съдържание, но и култивира отговорни навици пред екрана от ранна възраст.

3. Дайте пример. Демонстрирайте, че и вие използвате ограничено и целенасочено устройствата. Отделяйте време на детето, правете заедно различни дейности, за да подчертаете важността на баланса.

4. Участвайте в съвместни дейности. Играйте настолни игри, игри на открито, ходете на семейни излети. Използвайте технологиите заедно с детето си и само когато е необходимо. Така допълнително ще моделирате здравословно отношение към устройствата и тяхното използване. Укрепването на връзката между родител и дете е от ключово значение за минимизиране на прекомерната зависимост от дигиталните канали.

5. Дайте възможност на детето си само да ограничи времето пред екрана. Насърчавайте го само да управлява времето, прекарано в дигиталното пространство. Научете го как да задава таймери за ежедневно използване на устройствата. Това учи на управление на времето, помага на детето да прецени кога е време да спре, също и внушава чувство за отговорност и независимост, като се насърчава здравословен баланс между технологията и различни видове преживявания.

6. Създайте зони без устройства. Определете конкретни зони в дома си, където устройствата не са разрешени. Това помага да се създаде физическа граница и да се контролира процеса.

Заключение

Отглеждането на „iPad Kid“ е последица от дигиталната епоха, но процесите могат да бъдат управлявани. Като прилагате практически стратегии за регулирането на времето пред устройствата, ще постигнете нужния баланс. Родителите, които приоритизират семейните занимания, игрите на открито, споделянето на преживявания, възпитават поколение, което е технически грамотно, но в същото време е емоционално устойчиво и има социални умения.

Източник: Forbes

Каква е ролята на пола в залагането и хазарта: анализ на предпочитанията и на моделите на отговорната игра

Въведение:
В необятната среда на залаганията и хазарта нюансите на различията между половете стават все по-очевидни. Надхвърляйки всеобщото вълнение от поемането на риск и получаването на награда, последните проучвания подчертават отличителните стилове на залагане и игри на хазарт между мъжете и жените. Разбирането на тези разлики не само подпомага подхода на игралната индустрия, но също така предоставя важни наблюдения за насърчаване на отговорни игрални практики.

Рисково поведение:
Мъжете често са повлияни от по-високите обществените очаквания към тях, те преследват повече риска и конкуренцията и са привлечени от игри с по-високи залози. Покерът, известен със своята стратегическа дълбочина, и спортните залагания, изискващи аналитична мощ, са отлични примери за предпочитанията им. Атрактивността на този тип игри се крие в прилива на адреналин по време на играта, но свързан и с потенциала за значителни печалби.
Жените, обратно, клонят към игри с по-ниски рискови фактори. Слот машините и бингото, доминирани от случайността, осигуряват по-спокойно игрово изживяване за тях. Различни проучвания доказват, че мотивацията за жените често се корени в забавленията, общуването и радостта от споделените преживявания, а не само в чистото преследване на финансови печалби.

Наблюдения в полза на отговорната игра:
Отличаването на тези разлики позволява на операторите да прилагат персонализиран подход. Предлагането на разнообразни игри, които отговарят на различни нива за риск, насърчава отговорната игра. Предоставянето на ясна информация за степените на риск и стимулирането на опции с разумни залози може, да осигури по-безопасна игрална среда.

Избор на игри:
Склонността на мъжете към игри, базирани на умения, е в съответствие с желанието за конкуренция и стратегически предизвикателства. Покер залите и спортните залагания се грижат за това предпочитание, предлагайки игри, в която знанията и уменията играят централна роля.
Предпочитанието на жените към игрите, базирани на шанса, подчертава късмета и общителността. Слот машините, известни със своите по-опростени модели на игра, и бингото, обща игра, отговарят на тези предпочитания. За жените удоволствието, получено от атмосферата на играта, често надминава стремежа към състезателност и печалба.
Предлагането на разнообразна библиотека с игри, която включва както опции, базирани на умения, така и такива на шанс, поставят акцент върху забавлението. Внедряването на функции като проверки, лимити на разходите, стимулират отговорното ангажиране във всички типове игри.

Мотивация:
Мотивацията на мъжете често е свързана с финансови печалби и тръпката от състезанието. Победата означава статус и постижения, засилвайки привлекателността на начинанията с високи залози.
Жените намират мотивация в социални и развлекателни аспекти. Хазартът е форма на забавление и средство за свързване с приятели. Разглеждайки загубите като част от разходите за забавление, жените дават приоритет на преживяването пред резултата.
Установяването на ясна комуникация относно предимно развлекателния характер на хазарта и значението на бюджетните ограничения култивира по-здравословна игрална култура.

Честота на игра:
По-честото и импулсивно хазартно поведение на мъжете може да се отдаде на социалната приемливост на редовното участие в състезателни и рисково ориентирани дейности.
Жените, които разглеждат хазарта като периодична социална дейност, са по-склонни да съгласуват навиците си със социални събития или специални поводи.
Разпознаването на тези модели позволява на операторите да прилагат целеви мерки за намаляване на вредите. Предоставянето на инструменти за самооценка, определянето на ограничения на сесиите и насърчаването на периодични почивки допринасят за по-контролирано игрово изживяване.

Заключение:
Декодирането на динамика в залаганията според пола разкрива спектър от предпочитания, които могат да дадат информация за отговорните игрови практики. Извличането на добри практики включва адаптиране на интервенции за спиране на играта, предлагане на разнообразни възможности за игри и насърчаване на открита комуникация относно природата на хазарта. Като разпознава тези различия, игралната индустрия може да приеме приобщаване и отговорност, създавайки среда, в която и мъжете, и жените могат да се наслаждават повече на игрите безопасно и отговорно.

Възприемането като модел на по-ограниченото от към риск поведение, проявявано от жените в хазарта, предоставя ценен подход за внушаване на по-отговорни игрални практики сред мъжете. Обучението им за предимствата на по-премерения маниер на игра, прилагането на лимити на разходите и насърчаването на начин на мислене, който гледа на загубите като част от цялостното развлекателно изживяване, допринася за изграждането на навици за отговорна игра. В крайна сметка, чрез използване на силните страни на подхода и към двата пола, игралната индустрия може да създаде по-балансирана и отговорна среда за всички играчи.