Етични съображения: маркетингът при хазартните игри между правните стандарти и финансовите интереси

Въведение:

През последните години хазартната индустрия е изправена пред нарастващ контрол върху своите маркетингови практики, особено по отношение на баланса между правните и етичните стандарти и преследването на финансова печалба. Въпреки че маркетингът е от съществено значение за увеличаване на приходите и привличане на клиенти, той повдига и важни въпроси относно отговорните игри и потенциалните рискове, свързани с прекомерно или проблемно игрово поведение. Тази статия акцентира върху сложното взаимодействие между правни и етични съображения, финансови интереси и отговорни хазартни инициативи в маркетинга на хазартния бизнес.

Правни и етични стандарти:

Маркетингът в хазартния бизнес е предмет на безброй правни разпоредби и етични стандарти, предназначени да защитават потребителите и да насърчават отговорни хазартни практики. Тези разпоредби варират значително в зависимост от юрисдикцията и могат да включват ограничения върху рекламното съдържание и насочването на посланията, както и изисквания за инициатив за отговорен хазарт и мерки за защита на играчите. Спазването на тези стандарти е от съществено значение за поддържане на съответствие с регулаторните изисквания и етичните принципи, свързани със защитата на потребителите и минимизирането на вредите.

Отговорен хазарт:

На фона на трудно достижимия баланс между правните и етичните стандарти и финансовите интереси инициативите за отговорен хазарт играят решаваща роля в насърчаването на по-безопасна и по-устойчива хазартна среда. Тези инициативи обхващат набор от стратегии, насочени към предотвратяване на проблеми с игровата зависимост, подкрепа на отговорно поведение при игра и предоставяне на помощ на засегнатите от вреди, свързани с пристрастяването. Ключовите компоненти могат да включват образователни и осведомителни кампании, програми за самоизключване, инструменти за отговорен игра и услуги за подкрепа за лица, търсещи помощ при проблеми, свързани със различни видове пристрастявания. Чрез интегрирането на принципите на отговорния хазарт в своите маркетингови усилия, хазартните оператори могат да демонстрират ангажимент към благосъстоянието на потребителите и да допринесат за по-широката цел за намаляване на вредите, свързани с игрите.

Балансиране с етичните стандарти:

Балансирането между правните изисквания, етичните съображения и финансовите интереси представлява огромно предизвикателство за хазартната индустрия. Постигането на правилния баланс изисква внимателно отношение към спазването на нормативните изисквания, етичното вземане на решения и корпоративната социална отговорност. Операторите на хазартни е необходимо да възприемат холистичен подход към маркетинга, който дава приоритет на прозрачността, почтеността и отчетността, като същевременно предоставя добавена стойност за клиентите и стимулира растежа на бизнеса. Чрез съгласуване на своите маркетингови стратегии с целите на отговорния хазарт, операторите могат да насърчат доверие, лоялност и дългосрочна устойчивост на пазара.

Заключение:

В сложната картина на хазартния маркетинг, навигирането в пресечната точка на правни и етични стандарти с финансови интереси изисква нюансиран и многостранен подход. Като възприемат принципите на отговорния хазарт и ги интегрират в своите маркетингови стратегии, хазартните оператори могат да поддържат етични стандарти, да спазват регулаторните изисквания и да насърчават положителните резултати за потребителите. Стремежът към финансова печалба трябва да бъде балансиран с ангажимента за социална отговорност и благосъстоянието на лицата и общностите, засегнати от рискове, свързани с хазартните игри.

АИИБ и Фондация „Отговорна игра“ с общ щанд на BEGE 2022

Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) и Фондация „Отговорна игра“ (ФОИ) ще участват заедно в тазгодишното издание на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия – BEGE 2022. Общият щанд на двете организации ще бъде разположен в зала 2 и може да бъде открит под номер 2.29.

Асоциацията и Фондацията са дългогодишни партньори и съвместно са реализирали редица инициативи, сред които общи обучения и семинари, промотиращи отговорното игрално поведение. Това е първото участие на Асоциацията в изложението след тазгодишното ребрандиране на организацията, с което Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ) стана Асоциацията на игралната индустрия в България.

BEGE 2022 ще се проведе на 23 и 24 ноември в Интер Експо Център в София. Изложението ежегодно събира различни представители както от игралната и развлекателната индустрия, така и на неправителствени организации, оператори, регулатори, производители и доставчици на игрално съдържание. Събитието е съпътствано от конференцията EEGS, в която е включен Майсторски клас. Той се провежда под патронажа на ФОИ и със съдействието на Palms Bet. Гост-лектор ще бъде Питър Ремерс – един от най-известните специалисти в областта, който ще коментира темата за отговорната игра.

Вижте какви са принципите за отговорна игра.

ФОНДАЦИЯ „ОТГОВОРНА ИГРА“ ПОДКРЕПИ БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ЗАВИСИМОСТИ

Дългосрочната инициатива стартира като част от участието на фондацията в Европейската седмица на отговорната игра

Фондация „Отговорна игра“ стартира финансирането на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Тя се поддържа от психолози от партньорската на фондацията Асоциация за рехабилитация на зависимости „Солидарност“. Подкрепата към националната линия е част от инициативите по повод включването на Фондация „Отговорна игра“ в мащабната Европейска седмица на отговорната игра от 17 до 23 октомври 2022 г. Събитието се провежда за втора поредна година под патронажа на Европейската игрална и бетинг асоциация (European Gaming and Betting Association).

„Подкрепата към националната линия за зависимости е от голямо значение за фондацията, защото целта ни е да бъдем възможно най-полезни за хората. Потребителите трябва да знаят, че линията е безплатна и анонимна, за максимална ефективност. Вярваме, че чрез финансирането й създаваме подходящи условия за решаване на проблеми, при това навреме. Ще продължаваме да адресираме възникнали казуси към специалистите от националната линия, които адекватно консултират и помагат, както и да участваме в инициативи и обмен на добри практики на европейско и световно ниво“, обясни Милена Цанкарска, изпълнителен директор на Фондация „Отговорна игра“.

Националната телефонна линия предоставя няколко отделни възможности за превенция и лечение, като в началото се оценява всяка конкретна ситуация и се обръща специално внимание на семейната среда и близките, на които също се оказва нужното съдействие при разрешаването на различни въпроси.

Анонимността на всеки, който се обади за консултация и помощ, е гарантирана, освен ако самият потребител не заяви друго или не пожелае да се представи. Със специалистите от АРЗ „Солидарност“, които отговарят на обажданията, можете да се свържете на телефон +359888 99 18 66, безплатно от цялата страна.

Вижте какви са първите признаци на хазартна зависимост.

Добрите практики в отговорната игра

Фондация „Отговорна Игра“ съветва

Хазартът е забавно изживяване и още един начин за прекарване на свободното време. Известен процент от хората, които играят, обаче могат да развият зависимост към него, което може да доведе до проблеми и да намали качеството им на живот.

Ето защо, всички лицензирани хазартни оператори инвестират много време, усилия и средства в отговорната игра и в добри практики за ранна превенция и лечение на проблеми със зависимостта. Всъщност това е и един от основните приоритети на Фондация „Отговорна игра“, която е основана в началото на 2015 година.

Важно е да споменем, че хазартът не винаги води до пристрастяване. Някои хора, които според официалната статистика са не повече от 4% от играещите, са предразположени към подобен проблем. Точно заради тях Фондация „Отговорна игра“ е насреща с екип от професионалисти, които помагат именно на такъв тип хора.

Кои са добрите практики за отговорно залагане?

 • Разясняват кое е подходящото и реалистично отношение към хазарта;
 • Обучават служителите на игралните обекти как да разпознават проблемните потребители, а на самите потребителите – как работи хазартът, включително информация за естеството на генератора на случайни числа;
 • Насърчават играчите да играят безопасно, да задават лимити и да си задават бюджет;
 • Информират се потребителите за предупредителните знаци при наличие на проблем с хазарта;
 • Повишават осведомеността относно инструментите за самоконтрол и самоизключване;
 • Насърчават се потребителите да търсят помощ и подкрепа от Фондация „Отговорна игра“ при проблем.

Препоръките на Фондация „Отговорна игра“ за добри практики, които трябва да се следват:

 • Поставете си времево ограничение за игра и се придържайте към него;
 • Поставете си паричен лимит и се съобразявайте винаги с него;
 • Залагайте само за забавление;
 • Приемете загубата като част от играта;
 • Не вземайте пари назаем, за да залагате;
 • Не позволявайте на хазарта да пречи на отношението към семейството, приятелите или работата;
 • Не залагайте, за да си върнете загубите;
 • Не залагайте, за да се справите с емоционална или физическа болка.

Фондация „Отговорна игра“ съветва:

 • Залагайте само при лицензирани хазартни оператори, които разполагат с нужните инструменти за отговорна игра, сред които задаване на времеви и/или парични ограничения.
 • Контролирайте емоциите си и знайте кога да спрете. Когато сте стресирани или притеснени, взимате импулсивни решения. Това е изключително лошо, когато става въпрос за хазарт.
 • Не правете компромис с преценката си – винаги обмисляйте внимателно следващия си ход.

Онлайн и наземните хазартни оператори инвестират много в превенцията на хазартна зависимост, а организации като Фондация „Отговорна игра“ правят всичко възможно, за да подкрепят хората, които страдат от проблемно залагане, като се насочат към съответните специалисти и програми в областта.

Разберете какво означава отговорен хазарт.

За победата и начина, по който я постигаш

За всеки футболен фен победата на любимия отбор е най-важното нещо. Но, понякога, дори самите фенове не споделят едно и също мнение за това кое е по-ценно: да спечелиш на всяка цена или да спечелиш, но само след честна и красива игра. Именно полемиките по този въпрос провокираха генералния спонсор на Левски – Palms Bet, да потърси еднозначен отговор кое е по-важно: победата на всяка цена или честната победа. Отговорът се намери съвсем лесно и логично в думите на легендата на синия клуб Георги Аспарухов. Един от най-популярните цитати на Гунди гласи, че всеки спортист и човек трябва да следва една проста максима: „Бори се винаги за красива, честна победа“. Честната победа, както в спорта, така и в живота, се постига доста по-трудно от победата, за която използваш и непозволени средства. Но съдбата много пъти е доказвала, че победата на всяка цена може да доведе до неприятни последствия. Затова Palms Bet напомни, че честната игра е отговорната игра. Като една от най-големите платформи за онлайн игри и спортни залози в България, Palms Bet знае, че много хора намират удоволствие, развлечение и бягство от скучното всекидневие в забавната, атрактивна и напълно безопасна игра. Играта е част от живота и дава развлечението и забавлението, от което всеки има нужда. Стига да играе по правилния начин. Затова компанията стартира инициативата Отговорна игра, чиято цел е да напомни, че играта е забавление и да помогне да се избегнат каквито и да било рискове, свързани с нея. Кампанията трябва да спомогне за създаването на култура на безопасна и отговорна игра в България, за повишаване на стандартите в сектора и за стимулиране на промени в индустрията. Красивата и честна победа, за която говори Георги Аспарухов, е сентенция, която се разпростира далеч извън футболния стадион. Това е аксиома и за начина на живот, за това да се получава удоволствие от играта, но без да се забравя, че победата не трябва да е на всяка цена и че отговорната игра е тази, която наистина носи забавление и развлечение. А кадри от това как дронът с цитата на Гунди се издигна високо над стадион „Георги Аспарухов“ малко преди началото на двубоя на 22 май между Левски и Лудогорец и как реагираха феновете на това послание можете да видите във видеото по-долу.

Разберете какво означава отговорен хазарт.