EGBA обяви датите за тазгодишната Европейска седмица за отговорна игра

Европейската игрална и бетинг асоциация (EGBA) обяви датите за тазгодишната Европейска седмица за отговорна игра, която ще се проведе от 18 до 24 ноември 2024 г.

Европейска седмица за отговорна игра е ежегодно събитие за повишаване на осведомеността относно безопасния хазарт в Европа. Организирана от EGBA, инициативата служи като платформа за насърчаване на дискусии относно защитата на играчите между оператори, регулатори, организации за подкрепа на проблемни играчи и експерти по темата.

Тази година ще бъде четвъртото издание на инициативата, която ще бъде съпътствана от кампания в социалните медии и редица семинари. Те ще имат за цел да повишат осведомеността относно безопасния хазарт, да коментират най-добрите практики и да разгледат най-новите научни изследвания.

„Инициативата е важна част от ангажимента на EGBA за повишаване на осведомеността относно безопасния хазарт и насърчаването на силна култура на защита на играчите в Европа. Тази година целта ни е да достигнем до още повече европейци със съвети и послания за безопасна игра“, заяви Маартен Хайер, генерален секретар на EGBA.

Повече информация за инициативата, може да откриете тук.

Взаимозависимост между употребата на вредни субстанции и поведенческите зависимости

Пристрастяването е многостранен феномен, който обхваща както зависимости от вещества (алкохол, наркотици, цигари), така и поведенчески зависимости (онлайн и игри). Разбирането на взаимовръзките между тези различни форми на пристрастяване е от решаващо значение за разработването на ефективни стратегии за превенция и лечение. Преодоляването на субстанциалните зависимости ще намали значително риска от онлайн и игрови пристрастявания и ще остави удоволствието от умерената игра.

Общи основополагащи механизми:

Невробиологични пътища.

Система за възнаграждение с допамин. Както употребата на вещества, така и поведенческите пристрастявания включват допаминовата система за възнаграждение на мозъка. Дейности като консумация на алкохол, употреба на наркотици, пушене, онлайн време и игри предизвикват освобождаването на допамин, създавайки чувство на удоволствие, което може да доведе до пристрастяващо поведение.

Генетична предразположеност. Генетичните фактори могат да предразположат индивидите както към вещества, така и към поведенчески зависимости. Вариациите в гените, свързани с невротрансмитерните системи, като тези, които засягат допамина и серотонина, могат да увеличат податливостта към множество форми на пристрастяване.

Психологически фактори:

Механизми за справяне. Индивидите често се обръщат към вещества или пристрастяващо поведение като механизми за справяне със стрес, тревожност, депресия или травма. Временното облекчение, осигурено от тези дейности, може да засили употребата им и да доведе до зависимости от различно естество. Импулсивност и натрапчивост. Високите нива на импулсивност и натрапчивост са общи черти при индивиди със зависимости. Тези черти могат да стимулират преследването на незабавни награди, независимо дали чрез употреба на вещества или участие в игри.

Влияние на средата:

Натиск от връстници и социални мрежи. Социалната среда, които нормализират или насърчават употребата на вещества, също могат да насърчат онлайн пристрастяването или към игрите. Натискът от връстници и социалното приемане играят значителна роля в инициирането и поддържането на тези поведения.

Съпътстващи фактори:

Нарушения на психичното здраве.

Двойна диагноза. Много хора с разстройства, свързани с употребата на вещества, също страдат от поведенчески зависимости и обратно. Състояния като депресия, тревожност и синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието често се срещат при хора с множество зависимости, което усложнява лечението и възстановяването.

Хипотеза за самолечение. Хората с нелекувани психични разстройства могат да използват вещества или да имат в пристрастяващо поведение, за да се самолекуват, което води до цикъл на зависимост и влошаване на психичното здраве.

Социално-икономически статус:

Икономически стрес. Финансовите затруднения могат да подтикнат хората към употреба на вещества и игри като механизми за бягство или възприемани решения на техните проблеми. Икономическият стрес е едновременно причина и следствие от пристрастяването.

Образование и заетост: По-ниските нива на образование и нестабилната заетост са свързани с по-високи нива на пристрастяване. Обратно, пристрастяването може да доведе до загуба на работа и неуспехи в образованието, поддържайки цикъл на социално-икономическо неравностойно положение.

Примери

Употребата на алкохол, например може да намали задръжките и да наруши преценката, увеличавайки вероятността от рисково игрово поведение.

Употребата на стимуланти може да подобри временно и лъжливо фокуса и да удължи игралните сесии, създавайки симбиотична връзка между употребата на наркотици и пристрастяването към игрите. Временното когнитивно подобрение, осигурено от стимуланти, може да доведе до повишена онлайн ангажираност, което допълнително засилва пристрастяващото поведение.

Ритуалната комбинация от пушене и онлайн игри може да се превърне в механизъм за справяне със стреса, свързан с работата, което води до повишена зависимост и от двете дейности.

Тютюнопушенето и онлайн игрите могат да се преплитат чрез асоциативно обучение, при което актът на пушене се превръща в стимул за игри и обратно. Тази взаимозависимост подчертава ролята на сигналите от околната среда и рутинното поведение за поддържане на пристрастяването.

Заключение

Взаимозависимостите между употребата на вещества и поведенческите пристрастявания са сложни и многостранни, включващи невробиологични, психологически и екологични фактори. Справянето с тези взаимосвързани форми на пристрастяване изисква цялостни подходи, които отчитат общите основни механизми и съпътстващи фактори. Ефективните стратегии за превенция и лечение трябва да включват подкрепа за психично здраве, социално-икономическа стабилност и персонализирани интервенции за прекъсване на цикъла на пристрастяването и насърчаване на възстановяването. Чрез разбирането и справянето с тези взаимовръзки можем по-добре да подкрепим хората, борещи се с множество форми на пристрастяване, и да подобрим общите резултати за общественото здраве.

Промените в Закона за хазарта влизат в сила на 17 май

Промените в Закона за хазарта (ЗХ) бяха обнародвани в „Държавен вестник“ и влизат в сила на 17 май.

Според новите правила хазартните опетароти трябва да внасят социално отговорна такса, която за онлайн оператори е 60 000 лв, за наземни казина – 20 000 лв., а за игрални зали – 10 000 лв. годишно. Голяма част от вноската ще бъде разпределена към здравното министерство за лечение и терапия на хазартно зависими.

С измененията се предвижда, че няма да се допускат до хазартни игри лица, които получават месечна социална помощ, такива с психични разстройства и лица, поставени под запрещение.

Освен това организаторите на онлайн залагания се задължават да предприемат мерки за ограничаване на поведение, което поставя под риск здравето и финансовото благосъстояние на потребителите. Те включват определяне на:

  • максимален престой на интернет страници за онлайн залагания;
  • максимална загуба за определени периоди, след която потребителят се вписва временно в регистъра на хазартно зависимите
  • максимален размер на залозите за определени видове хазартни игри и определени часови диапазони.

С изменението влиза в сила промяна, която позволява заличаването от вписани лица Регистъра на уязвими лица, воден от НАП. Това се извършва по лично искане на лицето, подадено не по-рано от 30 дни след първаначалното вписване. За сравнение, до сега Регистърът не позволяваше доброволно отписване и минималният период, в който лицето е вписано, бе две календарни години.

Също така собствениците на казина и игрални зала в градове с под 10 000 души население ще имат три години срок, за да закрият обектите си. Ще ги запазят само тези в курортите и на определно отстояние от границите.

Промените включват също забрана за реклама на хазарт в медии, интернет сайтове, на обществени места, включително на фасади на сгради и върху имущество – държавна и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден хазартен лиценз.

Рекламата ще е допустима върху „външни рекламни съоръжения“, но за не повече от 5% от общата рекламна площ на всеки собственик на билбордове. Забранено е посланието да съдържа каквито и да е числа, за да не се обявяват бонуси, промоции, печалби, които да привличат играчи.

Организаторите на хазартни игри, имат право да спонсорират мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието, социалното дело, както и дейности, свързани с превенция и лечение на хазартно зависими лица.

За спазването на разпоредбите, касаещи рекламата на хазарт, ще следи Съветът електронни медии, който ще сезира Националната агенция за приходите, а тя ще налага санкциите на наруши.

Етични съображения: маркетингът при хазартните игри между правните стандарти и финансовите интереси

Въведение:

През последните години хазартната индустрия е изправена пред нарастващ контрол върху своите маркетингови практики, особено по отношение на баланса между правните и етичните стандарти и преследването на финансова печалба. Въпреки че маркетингът е от съществено значение за увеличаване на приходите и привличане на клиенти, той повдига и важни въпроси относно отговорните игри и потенциалните рискове, свързани с прекомерно или проблемно игрово поведение. Тази статия акцентира върху сложното взаимодействие между правни и етични съображения, финансови интереси и отговорни хазартни инициативи в маркетинга на хазартния бизнес.

Правни и етични стандарти:

Маркетингът в хазартния бизнес е предмет на безброй правни разпоредби и етични стандарти, предназначени да защитават потребителите и да насърчават отговорни хазартни практики. Тези разпоредби варират значително в зависимост от юрисдикцията и могат да включват ограничения върху рекламното съдържание и насочването на посланията, както и изисквания за инициатив за отговорен хазарт и мерки за защита на играчите. Спазването на тези стандарти е от съществено значение за поддържане на съответствие с регулаторните изисквания и етичните принципи, свързани със защитата на потребителите и минимизирането на вредите.

Отговорен хазарт:

На фона на трудно достижимия баланс между правните и етичните стандарти и финансовите интереси инициативите за отговорен хазарт играят решаваща роля в насърчаването на по-безопасна и по-устойчива хазартна среда. Тези инициативи обхващат набор от стратегии, насочени към предотвратяване на проблеми с игровата зависимост, подкрепа на отговорно поведение при игра и предоставяне на помощ на засегнатите от вреди, свързани с пристрастяването. Ключовите компоненти могат да включват образователни и осведомителни кампании, програми за самоизключване, инструменти за отговорен игра и услуги за подкрепа за лица, търсещи помощ при проблеми, свързани със различни видове пристрастявания. Чрез интегрирането на принципите на отговорния хазарт в своите маркетингови усилия, хазартните оператори могат да демонстрират ангажимент към благосъстоянието на потребителите и да допринесат за по-широката цел за намаляване на вредите, свързани с игрите.

Балансиране с етичните стандарти:

Балансирането между правните изисквания, етичните съображения и финансовите интереси представлява огромно предизвикателство за хазартната индустрия. Постигането на правилния баланс изисква внимателно отношение към спазването на нормативните изисквания, етичното вземане на решения и корпоративната социална отговорност. Операторите на хазартни е необходимо да възприемат холистичен подход към маркетинга, който дава приоритет на прозрачността, почтеността и отчетността, като същевременно предоставя добавена стойност за клиентите и стимулира растежа на бизнеса. Чрез съгласуване на своите маркетингови стратегии с целите на отговорния хазарт, операторите могат да насърчат доверие, лоялност и дългосрочна устойчивост на пазара.

Заключение:

В сложната картина на хазартния маркетинг, навигирането в пресечната точка на правни и етични стандарти с финансови интереси изисква нюансиран и многостранен подход. Като възприемат принципите на отговорния хазарт и ги интегрират в своите маркетингови стратегии, хазартните оператори могат да поддържат етични стандарти, да спазват регулаторните изисквания и да насърчават положителните резултати за потребителите. Стремежът към финансова печалба трябва да бъде балансиран с ангажимента за социална отговорност и благосъстоянието на лицата и общностите, засегнати от рискове, свързани с хазартните игри.

Как да подобрите потребителското преживяване?

На 25 април 2024 г. се проведе Уебинар част от инициативата „На фокус: Отговорна игра“, а темата беше свързана с възможностите за подобряване потребителското преживяване. Лектор беше Симон Винце, ръководител на отдела на отдела за устойчив и безопасен хазарт в „Казино Гуру“, който представи данни от над 12 000+ сигнала към онлайн казина. На база представителната извадка на примери от практиката, лекторът даде възможности за минимизиране на сигналите за нередности. Симон Винце сподели с аудиторията колко важно и ключово е компаниите да имат политики за отговорна игра и опции за самоизключване и самоограничаване и какви са ползите както за играчите, така и за операторите.

Запис на уебинара може да изгледате в YouTube канала на Фондация „Отговорна игра“: https://youtu.be/gYa5F17qviU?si=FGTKzzH3xVPppT8B

 
1 2 3 9