Дарение

Фондация „Отговорна игра“ стартира през месец октомври дългосрочна инициатива „На фокус: Отговорна игра“. Целта е работа едновременно с организатори, потребители, институции и обществото. Сред дейностите, които се осъществяват в рамките на инициативата, са създаване на платформа и кодекс на организаторите за отговорна игра, изграждане на отговорно отношение към играта и към използването на дигитални устройства, които се превръщат във все по-значим фактор в живота на съвременният човек.
Провеждат се уебинари, семинари, обучения, консултативни съвети, програми за обмен на добри практики, както и работа с институции, които имат отношение по темата.
Подпомагайки инициативата, вие подкрепяте дългосрочен проект за изграждането на култура на отговорно отношение към играта, превенция на зависимости и формиране на балансирани навици в обществото за ползване на дигиталните технологии.
За да подкрепите „На фокус: Отговорна игра“ чрез дарение, моля използвайте банковата сметка.

Благодарим, че се включвате и помагате за изграждането на нов начин на мислене и култура на отговорно поведение при игра.

Фондация „Отговорна Игра”

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG83FINV91501216607261

BIC: FINVBGSF

За допълнителна информация и въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:

email: info@otgovorna-igra.com