Дарение

Благодарим, че подкрепяте нашата кауза!

 Фондация „Отговорна Игра”

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG83FINV91501216607261

BIC: FINVBGSF

Фондация „Отговорна Игра” е юридическо лице с нестопанска цел – тя осъществява общественополезна дейност. Даренията в полза на Фондацията могат да послужат за намаляване на данъчната основа при изчисляване на корпоративния данък.

За допълнителна информация и въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:

email: info@otgovorna-igra.com