Игралният оператор застана зад инициативите на фондацията, свързани с превенцията на хазартна зависимост и подкрепата към играчите.

Дейностите на фондацията, сред които и обучения за служители на игрални зали и казина за разпознаване на първите признаци на хазартна зависимост, са структурирани по начин, спомагащ крайната цел – да се залага разумно.

Отговорната игра вече е приоритет в дейността на оператори и регулатори от все повече държави по света, включително България.

Благодарим на нашите нови партньори! Вярваме, че сътрудничеството ни ще бъде дълготрайно и ползотворно!

Всеки го вълнува отговора на въпроса – „Как спрях хазарта?“