Политика на поверителност

 • ПОЛИТИКА НА ФОНДАЦИЯ ОТГОВОРНА ИГРА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Добре дошли

Радваме се, че избрахте да посетите сайт на Фондация „Отговорна игра“! Ние сме загрижени за поверителността на Вашите лични данни и за информацията, която споделяте с нас и бихме искали да знаете как използваме и съхраняваме информацията, която събираме за Вас. Фондация „Отговорна игра“ се грижи за поверителността на личните данни и възприема най-добрите практики в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните на ЕС („GDPR“).

 

Използване на този уебсайт

Настоящата Политика за защита на личните данни описва информацията, която събираме от Вас, и как същата се съхранява  от Фондация „Отговорна игра“ и бива обработвана в Европейския съюз , както е описано по-долу.

Този уебсайт и свързаните с него събития и публикации на Фондация „Отговорна игра“ предоставят продукти, съдържание и услуги за професионална и потребителска аудитория и не са предназначени за лица на възраст под 18 години. Ние не събираме и съхраняваме съзнателно лични данни, предоставяни от лица под 18-годишна възраст.

 

Ако сте гражданин на Европейския съюз (ЕС), моля, обърнете внимание, че в настоящата Политика за защита на личните данни има много разпоредби, които важат единствено за Вас.

Настоящият документ описва:

Каква информация събираме и как я събираме;

Как защитаваме Вашите лични данни;

Как използваме Вашите данни и приложимото правно основание;

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица;

Колко дълго пазим Вашите лични данни;

Вашите права и предпочитания;

Как можем да помогнем? Как да се свържете с нас?

 

Каква информация събираме

Информация, която ни предоставяте: Ние събираме всякаква информация, предоставяна ни от Вас, когато попълвате формуляри за регистрация или ни предоставите данните си по имейл или на хартия, например при регистриране на профил при нас, регистриране за присъствие на някое от нашите събития (независимо дали като делегат, лектор или участник), при дарение (като физическо или юридическо лице), в случай на спонсорство или партньорство в инициативи на Фондацията или при абониране за нашите съобщения. Тази информация може да включва Вашето име, адрес, електронен адрес, телефонен номер, наименование на фирмата, имена на упълномощени лица, адрес по регистрация и друга информация, отнасяща се до събитието или услугата, за която се събират и обработват данните Ви. .

Информация, която събираме за Вас: Събираме всякаква информация, съдържаща се в която и да е кореспонденция между Вас и нас, чрез формуляри за контакт на уебсайтове и имейли,телефонни обаждания или на хартия.

Можем да събираме, за целите на всички събития, до които имаме достъп с баджове за достъп, информация за Вашето местоположение и ангажираност със събитието. Например за определени събития достъпът ще бъде предоставян чрез бадж, съдържащ Вашите данни за регистрация, включително лична информация. Необходимо е да използвате баджа си, за да получите достъп до събитието.

Събираме информация за Вас, кога посещавате нашия уебсайт и как го използвате. Това може да включва Вашия IP адрес, географско местоположение, информация за устройството, тип на браузъра, източник на препращане, продължителност на посещението, операционна система, брой прегледи на страници, кои страници сте прегледали и друга подобна информация. Тази информация може да бъде събирана от трети страни доставчици на услуги за анализ на уебсайтове от наше име и / или чрез „бисквитки“. Ние също така използваме „бисквитки“ и пиксели в нашите имейли, за да проследяваме броя на предоставяния и отваряния, резултатите от които се съхраняват срещу имейл адреса и профила Ви. За повече информация относно „бисквитките“, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Информация, която получаваме от трети страни: Ние можем да събираме информация за Вас от трети страни, с които работим в тясно сътрудничество, с цел да ви предоставим услугите, които желаете от нас. Например можем да ангажираме трети страни в помощ на нашите маркетингови кампании (Mailchimp), , услуги по настаняване (Stanley Comfort Travel), доставчик на софтуерни услуги (Marketese Me), доставчик на хостинг услуги (Суйперхост); тези лица ще събират информация директно от Вас от наше име. Може да ангажираме трети страни за поддържане на уебсайтове на събития от наше име; тези лица ще събират от наше име директно от Вас информация за посещенията Ви на уебсайта.

Можем да получаваме информация от наши партньори (в това число психолози), в случай че вземете участие, в оргазнизирано съвместно събитие или кампания между Фондацията и трети лица.

Също така можем да получаваме информация за Вас от трети страни, в случай че сте дали съгласието си на такива трети страни да споделят информацията Ви с нас.

Как получаваме информацията 

Ние можем да събираме Вашите лични данни, когато се регистрирате с цел получаване на информация за събития, новини, обучения, семинари или други услугите, предлагани от Фондация „Отговорна игра“ или нейните партньори – трети страни („партньори“) като: публикации, абонаменти, бюлетини, членство, видео клипове, официални съобщения, онлайн семинари, конференции и събития.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурност на Вашите лични данни

Фондация „Отговорна игра“  поддържа предпазни мерки, включващи технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, неразрешено използване, достъп, непреднамерено разкриване, промяна и унищожаване, като изискваме от третите страни, с които сключваме договори в помощ на реализиране дейността на  Фондация „Отговорна игра“, да използват разумни мерки за сигурност също като тези, използвани от Фондация „Отговорна игра“ (вижте „Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица“ по-долу).

Непрекъснато актуализираме и тестваме сигурността и ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези лица, които трябва да разполагат с тях с цел предоставяне на  съдържанието или услугите на Фондация „Отговорна игра“.

Съхранение на Вашите лични данни

Можем да съхраняваме Вашите лични данни чрез собствени местни сървъри на Фондация „Отговорна игра“ или други вътрешно хоствани технологии. Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и от трети страни доставчици на услуги тип „облак” или друга технология, с които Фондация „Отговорна игра“ е сключило договор в помощ на реализиране дейността на Фондация „Отговорна игра“ (вижте „Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица“ по-долу).

Тези трети страни не използват и нямат достъп до Вашите лични данни, освен за съхранение в облак и извличане и Фондация „Отговорна игра“ изисква от тях да използват най-малко същото ниво на сигурност, каквото използваме ние за защита на Вашите лични данни (вж. „Сигурност на Вашите лични данни“ по-горе).

Как използваме Вашите данни и приложимо правно основание

Можем да използваме информацията Ви за следните цели, в зависимост от отношенията, които имаме с Вас. Преди да ни предоставите своите лични данни, ще Ви дадем по-конкретна информация, когато това е необходимо, за това как ще използваме Вашите данни, както и линк към настоящата Политика за защита на личните данни.

 

Ние използваме лични данни за: Целта на това е: Приложимо правно основание:
Да Ви предоставим информация, която сте поискали от нас, във връзка с провежданите от нас събития и публикации или други услуги, които предоставяме (например онлайн уебинари и електронни бюлетини). Вашите данни за контакт ще ни бъдат необходими, за да Ви информираме за продуктите или услугите, за които сте посочили, че имате интерес. Посредством конкретното искане на информация от нас Вие давате съгласието си да използваме личните Ви данни за целите на предоставянето на тази информация.
Общо управление и организиране на нашите събития, например, за да се свържем с Вас с информация за събитие или конференция, на които сте гости. Вашите данни ще ни бъдат необходими за планиране и логистика, фактуриране, предоставяне на обслужване на клиентите във връзка със събитието и общото управление на присъствието Ви на събитието.

Моля, обърнете внимание, че можем да споделяме личните Ви данни и с други организации като: маркетингови кампании чрез бюлетини (Mailchimp), платежни системи (Weems), услуги по настаняване (Stanley Comfort Travel), , доставчик на софтуерни услуги (Marketese Me), доставчик на хостинг услуги (Суперхост)

В случай че сте се регистрирали като гост лектор на дадено събитие, Вашите лични данни ще са ни необходими за изпълнение на нашите договорни задължения към Вас. Когато посещавате събитие, но не сте сключили договор с нас (например, получили сте безплатни билети), в наш законен интерес е да използваме Вашите лични данни за общо управление и логистика на събитието.
Да поддържаме връзка с Вас за други подобни наши събития или услуги, които може да представляват интерес за Вас, или за научни цели след събитие, което сте посетили. Да Ви информираме за подобни събития или услуги, към които сте заявили интерес по-рано от нас. Да анализираме ефективността на нашите продукти и предложения за Вас. В наш законен интерес е да Ви държим в течение за наши събития или услуги, подобни на тези, на които вече сте били гост или лектор, към които сте заявили интерес по-рано от нас. Винаги, когато разчитаме на такива законни интереси, ще предлагаме възможност за отказване от участие, както и от абонамент за всякаква маркетингова информация, изпращана Ви от нас.
Да предаваме Вашите данни за контакт на нашите партньори  След потвърждение от Ваша страна, за да ви бъде оказано съдействие или професионана консултация. Ние ангажираме партньори по подкрепа, грижа за психично здраве, превенция и помощ за хора в риск от хазартна зависимост. В случай че трябва да споделяме тези данни с партньори в процеса на превенция или помощ за хора в риск от хазартна зависимост, за правно основание ще служи Вашето писмено съгласие и волеизявление по имейл или на хартия.
Да анализираме трафика на потребителите с цел измерване използването на нашите уебсайтове и подобряване на тяхното съдържание. Можем да използваме информация като Вашия IP адрес за целите на анализа на страниците ни, като това може да включва и подобряване съдържанието на нашите уебсайтове и услуги. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитките. Намираме уеб анализа за законен интерес на нашия бизнес, позволяващ ни да отговаряме по-добре на Вашите нужди като клиент.
Да публикуваме информация относно партньорите на Фондация „Отговорна Игра“ с цел прозрачност и информираност. Можем да публикуваме името на юридическото лице – партньор на Фондация „Отговорна Игра“, лица за контакти, телефон, адрес, уеб страница и фирмено лого. Българското законодателство изисква публичност на информацията за партньорите на Фондация „Отговорна Игра“.
Да публикуваме информация относно дарителските кампании, еднократни дарители и други на уеб страницата и в годишните отчети и доклади на Фондация „Отговорна Игра“. Можем да публикуваме информация за всички физически и юридически лица, направили дарение в полза на Фондация „Отговорна Игра“. В това число наименование на юридическото или физическото лице, начин на дарение, дата, размер и предназначение на дарнието, Законово правно основание за публичност на информацията за даренията и дарителите са Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за данъка върху доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за местните данъци и такси, Закон за задълженията и договорите.

 

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица

 

При определени обстоятелства можем да споделяме Вашите лични данни със:

 

 • Избрани трети страни, с които работим, в случаите когато това е необходимо, с цел да Ви предоставяме услугите, които сте поискали от нас. Например, когато се регистрирате, за да присъствате на събитие, на което сме домакини, може да се наложи да споделим информацията Ви с трети страни подизпълнители, доставчици на услуги или други юридически лица в рамките на събитието. В случай че използваме такива трети страни, ние сключваме договори, които гарантират, че третата страна е задължена да осигури поне същото ниво на защита на личните данни като това на Фондация „Отговорна игра“, и предприемаме разумни и подходящи стъпки, за да гарантираме, че изпълнителят обработва личните данни по начин, съвместим с настоящата Политика за защита на личните данни и вътрешните ни политики, свързани със защитата на личните данни. Такива трети страни са:

 

 • Stanley Comfort Travel – партньор за настаняване
 • Weemss – доставчик на платежни системи (за повече информация относно политиката за поверителност на Weemss, моля посетете този линк: https://weemss.com/privacy/)
 • Всяко друго юридическо лице в рамките на предоставяната услуга/събитие от Фондация „Отговорна игра“  или избрана трета страна, за които сте дали съгласие да споделяме личните Ви данни за маркетингови цели (такова съгласие ще бъде поискано преди споделянето на тези данни). Такива трети страни могат да бъдат:

 

 • Mailchimp – доставчик на платформа за електронна поща  (за повече информация относно политиката за поверителност на Mailchimp, моля посетете този линк: https://mailchimp.com/legal/privacy/ )
 • Marketese Me – доставчик на софтуерни услуги
 • Суперхост– доставчик на хостинг услуги
 • Данни за физическите и юридическите лица, за които има законово изискване за публичност на информацията, съдържаща се в годишните доклади и отчети на Фондация „Отговорна Игра“ и Регистъра на дарителите.
 • Всякакви други трети страни, в случай, че това е необходимо, даващи ни възможност да прилагаме нашите законни права или да защитаваме правата, собствеността или безопасността на нашите служители или в случай че такова оповестяване е позволено или изисквано от закона.
 • Моля, имайте предвид, че някои от третите страни, с които работим, могат да експортират данни в страни извън ЕС.

 

Колко дълго пазим Вашите лични данни

Ние запазваме Вашите лични данни за срока на бизнес отношенията Ви с нас и съхраняваме Вашата информация единствено толкова дълго, колкото е необходимо за всяка цел, за която я използваме, освен ако сме получили съгласието Ви да я използваме за друга или подобна цел.

Вашите права и предпочитания

В случай че ни информирате, че желаете личните Ви данни да бъдат изтрити  или че вече не желаете да комуникираме с Вас с маркетингова цел или желаете да ограничите другояче обработката на Вашите лични данни от страна на Фондация „Отговорна игра“,  ние можем да запазим някаква основна информация с цел да избегнем изпращането на нежелани материали в бъдеще и да запазим като архив Вашето искане и нашия отговор.

Потвърждаване на личните ви данни

Този раздел се отнася за всички лични данни, събирани от Фондация „Отговорна игра“от граждани на ЕС.

За потвърждение, Фондация „Отговорна игра“ обработва Вашите лични данни или за достъп, актуализиране или коригиране на личните данни, които Фондация „Отговорна игра“ притежава за Вас, или за получаване на копие за повторно използване за Ваши собствени цели, моля изпратете Вашите данни на адрес: dpo@otgovorna-igra.com.

 

В случай, че желаете да редактирате или поправите личните си данни, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@otgovorna-igra.com.

Изтриване на личните Ви данни

Този раздел се отнася за всички лични данни, събирани от Фондация „Отговорна игра“ от граждани на ЕС.

В случай, че желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, моля изпратете имейл на адрес: dpo@otgovorna-igra.com

За отказ от маркетингови съобщения

В случай, че желаете Фондация „Отговорна игра“ да преустанови комуникацията си с Вас с маркетингови цели, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@otgovorna-igra.com

За ограничаване обработката на личните Ви данни

В случай, че желаете да ограничите по друг начин обработката на личните Ви данни от Фондация „Отговорна игра“, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@otgovorna-igra.com

 

 • В случай че желаете да възразите, съгласно чл. 21 от Регламент 2016/679, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@otgovorna-igra.com
 • В случай че не желаете да бъдете обект на решение, основано на автоматизирана обработка, включително профилиране, моля изпратете имейл на адрес: dpo@otgovorna-igra.com

Мерки за защита на личните данни, въведени от Фондация „Отговорна игра“

Фондация „Отговорна игра“ е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като е приело Вътрешни правила за защита на личните данни, Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.

Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните. 

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

На нашите уебсайтове използваме идентификационни технологии като „бисквитки“. За повече информация, моля прегледайте Политика за бисквитките.