г-жа Росина Борисова

председател на УС

Росина Борисова има дългогодишен опит в игралната индустрия с водеща роля в бизнес развитието и маркетинга на софтуер и електронни продукти. Вицепрезидент на „Си Ти Гейминг“ АД от 1999 г. и участва пряко в оперативното, технологичното и бизнес развитие на компанията, както и в сферата на връзките с обществеността. Със своя утвърден опит и задълбочени познания г-жа Борисова винаги е гледала напред към развитието на следващите тенденции, базирани на нуждите на пазара, насърчавайки креативността и инвестициите в продукти. Тя отговаря за развитието на международния бизнес в Северна и Южна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Росина Борисова е член на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) и председател на Консултативния съвет на EEGS – Източноевропейската конференция на игралната индустрия, която също е под егидата на АИИБ. Съучредител и председател на Управителния съвет на Фондация „Отговорна игра“ през 2014 г., в продължение на проекта за отговорна игра на АИИБ, стартирал през 2008 г. под егидата на Държавната комисия по хазарта.