За фондацията

Фондация Oтговорнa игрa” е създадена през 2015 г. с мисията за проактивно справяне и предотвратяване на неразумно игрово поведение, прекомерна употреба на дигитални устройства и развитие на онлайн пристрастяване към игри. Нейни учредители са българските инвеститори, предприемачи и филантропи – Роси МакКий и Мило Борисов, които са брат и сестра.

Виж повече

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Информиране на Обществеността

Превенция чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост.

Предпазване на младите хора

Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от риск за развитие на хазартна зависимост.

Взаимодействие с психолози

Изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги.

Предстоящи / минали събития