Организаторите на хазартни игри не бива да допускат в игралните зали и казината свои служители, които са вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица, обясниха от Националната агенция за приходите. В случай на неспазване на това правило, Законът за хазарта предвижда санкция между 5 000 и 20 000 лв. 

Съобщението идва след десетки отправени запитвания към НАП за възможността на лица вписани в регистъра по чл.10 в, ал. 3 от Закона за хазарта да влизат в трудовоправни отношения с организатори на хазартни игри. От Агенцията уточняват, че при определяне на изискванията за заемане на длъжности в игрални зали и казина, работодателят следва да се съобразява със специалната норма на чл. 45, ал. 2 от Закона за хазарта и да бъдат правени съответните проверки. 

Според Закона за хазарта лицата, които искат да се впишат в Регистъра да могат посочат конкретен период, за който да им бъде ограничен достъпът до хазартни услуги, но той не може на бъде по-кратък от две години. Законът за хазарта позволява и преждевременно заличаване от регистъра, като за целта се попълва и подава искане до изпълнителния директор на НАП.