През октомври 2023 г. предстои старта на единствената по рода си инициатива „На фокус: Отговорна игра“ в България.

По време на инициативата ще се проведат редица събития, целящи да повишат осведомеността относно проблемното игрално поведение, между които семинари, уебинари, срещи с психолози и експерти.  

Целта е да се популяризират политиките на разумното поведение при ползване на продуктите на игралната индустрия; да се работи в посока повишаване културата на потребителите по отношение на отговорното поведение в игра и нивото на разбиране за отговорната игра. 

В инициативата ще вземат участие лектори от най-авторитетните международни организации, които от години се занимават със създаването и популяризирането на политиките и практиките на отговорната игра, задавайки основните тенденции, следвани от индустрията в глобален мащаб. 

Организациите са GameCare, EPIC Risk Management, Ygam, University of Gibraltar.

Поканени са и лектори, които са профилирани в отделни теми, включени в обобщаващия сегмент на отговорната игра, като Gamblification, използването на AI за идентифициране на рискови играчи.

Всеки оператор може да включи свои представители в уебинарите, както и да посети присъствените събития, като същевременно промотира в своите канали специално създадените послания на инициативата, които ще им бъдат осигурени от Фондацията. 

Първият уебинар ще е на 5-и октомври от 13 часа на тема „Възпитаване на отговорна култура в потребителите и обществото“. Лектор е Мат Бърджис от най-голямата неправителствена организация за отговорна игра –  GamCare. 

Отговорната и обединена индустрия ще гарантира добра перспектива за устойчиво развитие на сектора. Когато всички представители на бранша заедно популяризират разумното поведение, резонансът в обществото ще е достатъчно силен и ще доведе до постепенна и ефективна промяна на нагласите спрямо индустрията.