Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година. Тя е наследник на целите и дейностите по инициативата „Отговорна игра” от 2008 година, възникнала по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия.

Фондацията отстоява и промотира активно принципите на социално-отговорните политики и практики в бранша.

Фондация „Отговорна игра“ възобнови своята дейност с увеличен екип и ревизирана концепция  след предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията. Като единствена по рода си фондация в България, насочена изцяло към превенция и помощ при проблемно залагане, ние продължаваме да изпълняваме мисията и целите си в подкрепа на разумната игра.

Стратегическите приоритети на Фондацията, свързани с осигуряването на превенция и подкрепа за хората, стоят в основата на работата ни да адресираме рисковете в търсене на решения. Ангажиментът ни за постигане на резултати в изграждането на здравословни навици за игра сред потребителите, е насочен и към индустрията и широката общественост.

Кодекс за социално-отговорно поведение на Фондация „Отговорна игра“