За нас

Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза. Тя е създадена в началото на 2015 година. Нейни учредители са г-жа Роси МакКий и г-н Мило Борисов, български инвеститори и предприемачи, брат и сестра. Te са едни от доайените в игралната индустрия и със своя задълбочен опит основават и развиват единствената по рода си в България фондация за превенция и подкрепа при хазартна зависимост.

Виж повече

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Информиране на Обществеността

Превенция чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост.

Предпазване на младите хора

Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от риск за развитие на хазартна зависимост.

Взаимодействие с психолози

Изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги.

Предстоящи / Минали събития