За нас

Фондация „Отговорна игра“ е организация, която осъществява дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година. Тя е наследник на целите и дейностите по инициативата „Отговорна игра” от 2008 година, възникнала по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия.