Мисия и цели

Нашата мисия е да повишим информираността относно отговорното поведение при игри със залози; да работим за активна превенция на потенциални вредни последици сред потребителите на игрални услуги и да оказваме съдействие при наличие на проблем. Разработването и внедряването на добри практики чрез интегрирана и добре управлявана програма са ценностите, които вярваме, че стоят в основата на успеха.

Фондацията ще работи за постигането на целите си чрез:
    • Организиране и провеждане на информационни кампании сред обществото и участниците в игри, за изграждане на отговорно отношение към залагането и предпазване от развитие на зависимост;
Виж повече
Основните цели, които сме си поставили, включват:

Информиране на Обществеността

Превенция чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост.

Предпазване на младите хора

Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от риск за развитие на хазартна зависимост.

Отговорно отношение

Изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги.

Взаимодействие с психолози

Взаимодействие с психолози и терапевти при лечение на хазартна зависимост.

Отговорна реклама

Промотиране на социално-отговорни политики и практики сред огранизаторите на игри и провеждане на отговорна реклама и маркетинг в индустрията.

Култура на игра

Повишаване на хазартната култура на гражданите.

Предстоящи / Минали събития