Мисия и цели

Посредством целенасочени действия и широк набор от инициативи, ние се ангажираме с превенцията на неблагоприятните последици от прекомерната игра или дигиталната ангажираност във всичките й измерения. Нашата дейност включва образование, информираност, подкрепа, всички насочени към поощряване на балансиран и отговорен подход към игрите и дигиталното взаимодействие. С подкрепата на изявени таланти в спорта, науката, културата и изкуството бихме искали да покажем позитивните ролеви модели за подражание на младежите.

Ние се стремим да създадем възможност за информиран избор, като насърчаваме психическото здраве, както и хармоничните взаимоотношения на потребителите с технологиите. Като предприемаме тези проактивни мерки, ние работим за изграждане на среда, в която игрите и дигиталните устройства са източници на удоволствие, обогатяване и лично израстване, а не отключващи фактори към пристрастяване.

Фондацията ще работи за постигането на целите си чрез:

Във Фондация „Отговорна игра“ сме посветени на насърчаването на култура на отговорна игра, повишаване на осведомеността за пристрастяването и превенция. Присъединете се към нас в нашата мисия да създадем по-безопасна и по-балансирана среда за игри за всички.

Виж повече
Основните цели, които сме си поставили, включват:

Информиране на Обществеността

Превенция чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост.

Предпазване на младите хора

Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от риск за развитие на хазартна зависимост.

Отговорно отношение

Изграждане на отговорно отношение към играта у масовите потребители на игрални услуги.

Взаимодействие с психолози

Взаимодействие с психолози и терапевти при лечение на хазартна зависимост.

Отговорна реклама

Промотиране на социално-отговорни политики и практики сред огранизаторите на игри и провеждане на отговорна реклама и маркетинг в индустрията.

Култура на игра

Повишаване на хазартната култура на гражданите.

Предстоящи / Минали събития